najczęściej zadawane pytania – toksykologia

Niezawodne testy narkotykowe – Laboratoryjne Badania Toksykologiczne

Laboratoryjne badania toksykologiczne próbek krwi, moczu czy włosów, są bardziej niezawodne niż ogólnodostępne testery narkotykowe dedykowane zwykle dla pojedynczych substancji. Badania laboratoryjne mogą być wykorzystywane w celu potwierdzenia bądź wykluczenia kontaktu z wieloma substancjami psychoaktywnymi (klasycznymi narkotykami, dopalaczami czy lekami), po wykonaniu tylko jednej analizy.

Badania laboratoryjne mają szerszy zakres wykrywanych substancji niż dostępne w sklepach i  aptekach testy na amfetaminę, testy na metamfetaminę, testy na mefedron, testy na kokainę czy testy na leki psychotropowe.

Na podstawie wieloletnich konsultacji ze specjalistami Instytutu poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania (FAQ):

Z jakiego materiału biologicznego może być wykonany test na obecność narkotyków?
Nasze Laboratorium wykonuje badania toksykologiczne na obecność narkotyków we krwi, moczu i włosach.
Jakie substancje oznaczamy w materiale biologicznym?
Oferujemy identyfikację 70 substancji psychoaktywnych we krwi oraz 96 w moczu i włosach (m.in. amfetamina, metamfetamina, MDMA, THC (marihuana), kokaina, benzodiazepiny, trójcykliczne antydepresanty – TCA, metadon, mefedron, ketamina),
Ile czasu narkotyki utrzymują się w organizmie?
Każda zażyta substancja (niezależnie od drogi jej podania) ma swoje okno detekcji (okres czasu, w którym substancje są wykrywane w danym materiale biologicznym).

Materiał biologiczny – Krew | Czas utrzymania się w materiale biologicznym – od kilku do kilkunastu godzin
Materiał biologiczny – Mocz | Czas utrzymania się w materiale biologicznym – od kilku godzin do kilku dni

Istnieje duże ryzyko, iż po upływie kilku dni, nie ma możliwości potwierdzenia czy osoba zażywała środki psychoaktywne, gdyż wynik testu narkotykowego, z uwagi na upływ czasu będzie wskazywał wynik ujemny.
Ile się czeka na wyniki badań pod kątem obecności narkotyków?
W zależności od rodzaju badanego materiału (krew, mocz, włosy) analiza zostanie wykonana w terminie 7 – 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo pobranego i nadającego się do przeprowadzenia badania materiału oraz dokonania płatności.
Jaką technologią wykonywane są badania na zawartość narkotyków?
Instytut posiada wykwalifikowaną kadrę – nasi pracownicy stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, sympozjach i konferencjach oraz realizując projekty badawcze, zdobywając stopnie naukowe.

Nasze badania polegają na oznaczeniu jakościowym i ilościowym nawet 500 substancji psychoaktywnych przy zastosowaniu certyfikowanych odczynników, nowoczesnej aparatury najwyższej klasy – chromatografów sprzężonych ze spekrtometrami mas (LC-MS/MS, GC-MS/MS, GC-MS, HS-GC-MS) oraz sprzętu pomocniczego do przygotowywania próbek od  wiodących producentów.

Masz pytanie? Chcesz zamówić pakiet?

tel. (52) 345 84 69 wew. 150 lub 151

Dostępne rodzaje badań