ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 

AKTY PRAWNE


DOCHODZENIA SPORNEGO OJCOSTWA
PODSTAWY PRAWNE - UZNANIE OJCOSTWA

Uznanie ojcostwa a podstawy prawne.

W Polsce obowiązuje zasada Exeptio plurium concunbentium. Ojcem prawnym jest mąż matki, jeśli dziecko urodziło się z tego związku w odpowiednim czasie, określonym art. 62 k.r.o., lub mężczyzna, który dziecko uznał albo, którego ojcostwo zostało ustalone w wyroku sądowym.

WIĘCEJ »

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA - PODSTAWY PRAWNE

Sprawa zaprzeczenia ojcostwa w Polsce regulowana jest przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

- Powództwo o unieważnienie uznania (art. 80 i 81 k.r.o.)
- Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa (art. 62, 69 i 70 k.r.o.)

Zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka w rzeczywistości ojcem nie jest. Należy zaznaczyć, że prawo na skutek domniemania (np. art. 85, 62 k.r.o.) "wskazuje" osobę uznawaną za prawnego ojca.

WIĘCEJ »


Zadaj pytanie on-line