Test DNA Gold na ojcostwo
Cena 748 zł - 24 markery
Domniemany ojciec, dziecko
Zamów
Test BioMarkers na ojcostwo
Cena 488 zł - 24 markery
Domniemany ojciec, dziecko
Zamów
Badania DNA sądowe
Cena od 1490 zł
Matka, domniemany ojciec, dziecko
Punkty pobrań w całej Polsce
Zamów
Ustalenie ojcostwa - telefon do eksperta
Ustalenie ojcostwa - instrukcja

Czekamy na Państwa
pytania, uwagi i opinie:Ustalenie ojcostwa - zadzwoń
 


DYSTROFIA MIĘŚNIOWA TYP DUCHENNE'A - GEN DMD

Nazwa testu: GENETICO P DMD


Mutacje wykrywane: możliwość wykrycia wszystkich typów mutacji

Mutacje w genie DMD kodującym białko dystrofinę, są związane z występowaniem dystrofii mięśniowej. Choroba ta występuje z częstością 1 na 3500 urodzeń i dziedziczy się w sposób recesywny sprzężony z płcią. Na chorobę zapadają wyłącznie chłopcy wskutek mutacji przekazanej przez matkę. Może być ona również wywołana przez nowo powstałą mutację. Charakteryzuje się całkowitym brakiem białka dystrofiny lub w łagodnej wersji skróconą wersją białka i upośledzeniem budowy oraz funkcji mięśni. Test pozwala na oznaczenie nosicieli mutacji w rodzinie, umożliwia oszacowanie ryzyka posiadania dziecka chorego. Test Genetico DMD przebiega dwuetapowo jest jednoznaczny, pewny i daje pełną diagnostykę genu.

Nazwa testu: GENETICO DMD

Technologia testu: Test, który oferujemy jest oparty na zaawansowanej technologii biologii molekularnej przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury badawczej. Test jest najszerszym dostępnym w Polsce badaniem, umożliwiającym diagnostykę całego genu DMD. Daje zatem pełen obraz występowania zmian w genie, odpowiedzialnym za dystrofię typu Duchenne'a oraz pewny, jednoznaczny wynik ostatecznie potwierdzający rozpoznanie kliniczne.

Cechy testu i Certyfikaty

Oferowany test został przygotowany tak, by osiągnąć najwyższe parametry badania:
 • Umożliwia zbadanie całego genu DMD, a nie tyko wybranych mutacji.
 • Test jest dwuetapowy, w pierwszej kolejności metodą MLPA badamy zmiany typu duże delecje lub duplikacje wewnątrz genu. W drugim etapie, jeśli w pierwszym etapie wynik będzie negatywny, badamy zapis genetyczny całego genu litera po literze metodą sekwencjonowania.
 • Test ten jest wykonywany przez najlepszych specjalistów z dziedziny diagnostyki genetycznej, we współpracy z renomowanym zagranicznym laboratorium genetyki molekularnej, posiadającym międzynarodowe certyfikaty i standardy jakości obejmujące ISO 9001: 2000, EN 46001 i ISO 13485.
 • Wysoka czułość i specyficzność badania (100 %)
 • Jednoznaczny, pewny wynik
 • Nieinwazyjność – materiałem do badania jest wymaz z wewnętrznej strony policzka
Kto może poddać się testowi?
 • Testowi może poddać się każda osoba, która widzi potrzebę sprawdzenia nosicielstwa zmutowanego genu, warunkującego dystrofię typu Duchenne'a
 • Osoby, które mają w rodzinie u bliskich krewnych udokumentowane przypadki dystrofii typu Duchenne'a ,czy choroby zaliczane do łagodnych jej form np. dystrofia typu Beckera (BMD)
 • W przypadkach podejrzeń dystrofii typu Duchenne'a lub jej łagodnej formy, jako ostateczne potwierdzenie rozpoznania klinicznego
 • pary które planują potomstwo i mające w rodzinach lub u siebie stwierdzone mutacje w genie DMD, w celu określenia nosicielstwa mutacji i oszacowania ryzyka posiadania dziecka obciążonego chorobą
Wynik testu – co otrzymuje klient ?
 • Wyniki testu predyspozycji do zachorowania na nowotwory podane są w formie raportu z badań w którym w sposób czytelny i jednoznaczny, zgodnie z normami jakości i zaleceniami EMQN, podane są parametry badania i wykryte scharakteryzowane zmiany genetyczne bądź ich brak.
 
FAQ:
W jaki sposób można zamówić test?
 • Test jest oferowany w całym kraju i za granicą.
 • Test można zamówić: telefonicznie, on-line poprzez formularz zamówienia oraz osobiście w punktach pobrań zlokalizowanych na terenie całego kraju patrz kontakt
 • W przypadku zamówienia on–line należy wypełnić zarówno formularz zamówienia testu, jak również formularz zamówienia zestawu do pobrania materiału genetycznego
 • Zestaw do samodzielnego pobrania materiału do badań można odebrać osobiście w punktach pobrań lub może być przesłany na wskazany adres.
 • Dostarczenie zestawu odbywa się za pośrednictwem poczty kurierskiej lub Poczty Polskiej
Jak pobrać materiał do badań?
 • Pobranie materiału do badań genetycznych jest bardzo proste i można je wykonać samodzielnie w domu, bądź w punktach pobrań. Zestaw posiada czytelną instrukcję pobrania.
 • Procedura pobrania jest całkowicie bezbolesna i bezpieczna
 • Pobranie materiału do badań polega na potarciu wewnętrznej strony policzka pałeczką wymazową i następnie zapakowaniu pobranego materiału w zestaw transportujący. Pobrany materiał jest stabilny około 2 lat w temperaturze pokojowej.
Zestaw do pobrania materiału genetycznego - posiada certyfikat wyrobu medycznego
Skład: Najwyższej klasy wymazówki do badań DNA, papierowa koperta z osuszaczem i wkładem osuszającym na pobrany materiał, beztalkowe rękawiczki, zlecenie, instrukcja pobrania, koperta zwrotna, koperta bezpieczna transportowa.
Cena: 48 zł


Opis badania: Badanie genu DMD metoda MLPA związanego z występowaniem dystrofii typu Duchenne'a
Nazwa testu: GENETICO DMD - MLPA
Czas analizy: 60 dni roboczych
Cena: 1480 zł


Opis badania: Badanie całego genu DMD związanego z występowaniem dystrofii typu Duchenne'a
Nazwa testu: GENETICO DMD - sekwencjonowanie
Czas analizy: 60 dni roboczych
Cena: 9890 zł

* Ceny mogą uledz zmianie w zależności od kursu waluty euro
 • W rubryce czas analizy podane są terminy od momentu dostarczenia materiału do badań genetycznych do laboratorium.
 • Oferta cenowa ważna do 02-06-2014r.
 • W przypadku pobrania w punkcie pobrań Gdynia, Olsztyn, Warszawa, Katowice, Łódź, Poznań, Radom obowiązuje dopłata 150 zł.
Istnieje możliwość dojazdu do klienta na pobranie materiału do badań genetycznych - obowiązuje dopłata w zależności od lokalizacji.

W celu umówienia pobrania lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. 
f
Tweety na temat @GeneticoPL