ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 

HAPLOGRUPY CHROMOSOMU Y – POZNAJ SWOJE POCHODZENIE


W ustalaniu przodków najczęściej wykonuje się badania haplogrupy chromosomu Y. Jest to najpopularniejsze badanie, ponieważ chromosom Y jest dziedziczony tylko w linii ojcowskiej (przekazywany z ojca na syna). Linia dziedziczenia chromosomu Y pozwala odczytać historię genetyczną sięgającą początków ludzkości. Wszystkie linie męskie łączą się w dalekiej prehistorii. Mężczyzna, od którego pochodzą wszyscy współcześnie żyjący panowie, najprawdopodobniej żył w Centralnej Afryce około 60 000 - 80 000 lat temu.

Wyróżniamy 25 podstawowych wersji chromosomu Y: w Europie jest ich 12, wśród Indian Amerykańskich 4, wśród Japończyków 5, itd. Badając DNA zlokalizowane na chromosomie Y możemy sprawdzić, do jakiej populacji należymy – spośród 636 grup ludności populacji męskiej występujących na całym świecie.

Haplogrupy chromosomu Y określone są literami od A do R. Kolejne podgrupy oznacza się małymi literami i cyframi. Przynależność do danej haplogrupy definiuje się na podstawie specyficznych zmian w kodzie genetycznym (polimorfizmów).

Na poniższym rysunku przedstawiono dominujące haplogrupy chromosomu Y w Europie.

Zbadaj swoje pochodzenie

Jakie są najpopularniejsze haplogrupy osobników męskich na terenie Polski?

Na terenie Polski najczęściej występuje osoby z haplogrupą R1a i R1b.

Zbadaj swoje pochodzenie

Haplogrupa R wywodzi się z Północnej Azji i pojawiła się 26500-19000 lat temu. Została zidentyfikowana w szczątkach liczących 24000 lat, nazywanych “Mal’ta boy” w regionie Ałtajskim w południowo-centralnej Syberii. Przedstawiciele tej kultury łowców mamutów zamieszkiwali w Paleolicie Syberię i część Europy. Z populacji haplogrupy tej wywodzą się populacje współczesnej Europy i Południowej Azji, w których haplogrupy R występują obecnie najczęściej: R1b w Europie Zachodniej, R1a w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowej Azji oraz R2 w Południowej Azji.

Skąd wywodzili się pierwsi Polacy?

Od wieków historycy próbują ustalić skąd wywodzili się pierwsi Polacy. Jakie były ich losy? Skąd pochodziły królewskie rody? Dziś z pomocą genetyki jest to możliwe.

Za pomocą genetycznych badań genealogicznych próbuje się dziś między innymi rozstrzygnąć kwestię pochodzenia Piastów. Już jakiś czas temu pojawiła się hipoteza, że Mieszko I nie był Słowianinem, tylko Wikingiem. Z racji, że pobranie próbek genetycznych bezpośrednio od Mieszka I i jego syna Bolesława nie jest możliwe, naukowcy chcą przeanalizować materiał genetyczny ich potomków m.in. Bolesława Krzywoustego. Chcą także zbadać DNA pochodzące z wczesnośredniowiecznych pochówków na terenie Polski, które uznawane są za wikińskie. Niewątpliwie pochodzenie pierwszych władców Polski jest największą historyczną zagadką naszych czasów.

Za pomocą analizy chromosomu Y udało się rozwiązać rodzinną zagadkę trzeciego prezydenta USA -Thomasa Jeffersona. Pojawiły się bowiem plotki głoszące, że miał on romans z niewolnicą pracującą wówczas w domu prezydenta – Sally Hemmings. Przypuszczano, że Jefferson jest ojcem jednego z jej synów. Na początku XXI w. przeprowadzono badania, które obejmowały potomków synów Sally Hemmings oraz mężczyzn wywodzących się z linii męskiej rodziny Jeffersonów. Wyniki potwierdziły, że Thomas Jefferson (ale również każdy inny jego krewny w linii męskiej) mógł być ojcem Estona, jednego z synów niewolnicy.

Jeśli więc pasjonujecie się historią i chcecie poznać sekrety ukryte w waszym DNA –wykonajcie test genealogiczny. Pozwala on na uzyskanie unikalnego profilu genetycznego, który pozwoli określić populację (grupę ludności), z której się wywodzimy. Im więcej osób poddaje się badaniom genealogiczno-genetycznym i im są one dokładniejsze - tym bardziej skomplikowany staje się obraz naszych dziejów.

Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja

Zadaj pytanie on-line