ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 

JAKĄ TECHNOLOGIĄ WYKONYWANE SĄ BADANIA NA ZAWARTOŚĆ NARKOTYKÓW I DOPALACZY? KTÓRE LABORATORIUM WYBRAĆ?


Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej wykonuje badania na zawartość narkotyków i dopalaczy, zgodnie z akredytowaną na zgodność z europejską normą ISO/IEC EN/PN 17025 (nr AB 1493) procedurą badawczą: „Oznaczanie ksenobiotyków w materiale biologicznym człowieka metodą LC-MS/MS". Jako jedyni w kraju mamy akredytowany tak szeroki zakres wykrywanych związków chemicznych zgodnie z normami unijnymi.

Nasze badania polegają na oznaczeniu jakościowym w pierwszej fazie we krwi substancji obejmujących narkotyki (środki psychoaktywne), środki odurzające, leki psychotropowe i nasenne, a także dopalaczy. W drugiej fazie przeprowadzamy analizę pozwalającą na precyzyjne oznaczenie ich stężenia, czyli badania konfirmacyjne przy pomocy chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem masowym oraz wydanie opinii przez ekspertów z dziedziny toksykologii sądowej.

Warto zwrócić uwagę, czy Laboratorium wykonujące badania posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z europejską normą ISO/IEC EN/PN 17025. Certyfikowane laboratorium z ramienia PCA zapewnia wysokie standardy wykonywania badań, tylko takie badania są prowadzone w oparciu o certyfikowane odczynniki, najnowocześniejsza aparaturę, przez wykwalifikowany personel.

Pełna lista laboratoriów badawczych znajduję się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA): https://www.pca.gov.pl/Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja