Test DNA Gold na ojcostwo
Cena 788 zł 525 zł - 24 markery
Domniemany ojciec, dziecko
Zamów
Test DNA Gold na ojcostwo
Cena 890 zł 677 zł - 24 markery
Matka, domniemany ojciec, dziecko
Zamów
Badania DNA sądowe
Cena od 1790 zł 1470 zł
Matka, domniemany ojciec, dziecko
Punkty pobrań w całej Polsce
Zamów

AKREDYTACJA

Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493. Więcej...

Ustalenie ojcostwa - telefon do eksperta
Ustalenie ojcostwa - instrukcja

Czekamy na Państwa
pytania, uwagi i opinie:Ustalenie ojcostwa - zadzwoń
 

Konferencja „Nowoczesne technologie kryminalistyczne w obliczu przestępczości XXI wieku”

19 maja 2016 roku z inicjatywy Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy w Sali Malinowej Hotelu Słoneczny Młyn odbyła się Konferencja „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE KRYMINALISTYCZNE W OBLICZU PRZESTĘPCZOŚCI XXI WIEKU”.

Tematyką konferencji było przedstawienie możliwości walki z przestępczością na tle uwarunkowań prawnych poprzez najnowsze metody dowodowe wykorzystywane przez ekspertów z zakresu genetyki sądowej i kryminalistyki.

O tym jak nowoczesne technologie pomagają w pracy organom procesowym rozmawiali przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i walki z przestępczością - Prokuratorzy i Przedstawiciele Policji z całej Polski, eksperci genetyki sądowej i kryminalistyki z dziedziny m in. w toksykologii, daktyloskopii, osmologii, fizykochemii i prawa.

Otwarcia dokonał dr Jakub Czarny, Ekspert Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy oraz w imieniu Patronów konferencji – Mirosław Ślachciak, Prezes „Pracodawców Pomorza i Kujaw” oraz Wojciech Łuczak, Prezes Fundacji NIEZŁOMNI im. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Honorowego Patronatu konferencji udzielili wydarzeniu także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski.

Instytut Genetyki Sądowej zorganizował ogólnopolską konferencję chcąc w tej sposób podsumować 10 lat istnienia i pracy firmy IGS w Bydgoszczy na rzecz organów procesowych, prokuratury, policji i sądów. Z tej okazji podczas konferencji przedstawiciele Patronów przekazali na ręce właścicielki Instytutu dr Jolanty-Powierskiej – Czarny pamiątkową statuetkę, pierścień Fundacji Niezłomni oraz listy gratulacyjne.

Jak podkreślali prelegenci, będący ekspertami prawa, osmologii, genetyki sądowej i fizykochemii, obecnie wykrycie sprawcy wymaga więcej czasu i więcej specjalistycznych badań, gdyż wiele spraw dotyczy tzw. „dopalaczy” czyli substancji o nieznanym składzie chemicznym czy przestępstw poszlakowych. Mimo tego udaje się z coraz większą skutecznością dochodzić do prawdy, dzięki zdobyczom nauki i techniki oraz współpracy interdyscyplinarnej ekspertów.

Po polskich drogach rocznie porusza się ok. 160 tys. pijanych kierowców i aż 350 tys. kierowców pod wpływem środków psychoaktywnych a to chyba pokazuje kierunek prac w kryminalistyce i genetyce sądowej - powiedział dr Jakub Czarny, ekspert z dziedziny genetyki i biologii sądowej Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.

Istotnym elementem programu konferencji była prezentacja w zakresie osmologii – mało znanej dziedzina kryminalistyki XXI wieku a stanowiąca istotny dowód w łańcuchu ustaleń procesowych jest osmologia, w której wykorzystywana jest praca psów. Przeszkolony pies jest w stanie ustalić zgodność zapachu np. dłoni i krwi, długo po danym zdarzeniu np. skaleczeniu co oznacza, że może taki dowód z eksperymentu stanowić istotny element w całym łańcuchu procesowym.

Przy użyciu specjalnie szkolonego tylko do tych celów psa, wykonujemy identyfikację, identyfikujemy człowieka na podstawie pozostawionego przez niego śladu zapachowego. Krew będzie utrzymywała kilkanaście lat zapachpowiedziała Katarzyna Burlikowska, biegły z zakresu badań osmologicznych Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dr Jolanta Powierska – Czarny, inicjatorka i właścicielka pierwszego prywatnego certyfikowanego na zgodność z normą 17025 Instytutu IGS, podkreśliła, że inicjatywa już na etapie rekrutacji spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego i eksperckiego do walki z przestępczością, stąd konferencja będzie podstawą do cyklicznych spotkań na polu nowoczesnej kryminalistyki będąc stałym wydarzeniem w życiu naukowo – gospodarczym Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego.

Na zakończenie podziękowano przybyłym gościom, Patronom Honorowym i prelegentom, którzy w tak licznym gronie uczestniczyli w całej konferencji. Wszystkich gości zaproszono na film podsumowujący prace instytutu na przestrzeni 10 lat oraz jubileuszowy tort przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego.

Partenrzy konferencji „Nowoczesne technologie kryminalistyczne w obliczu przestępczości XXI wieku” List gratulacyjny Rollup konferencji Zdjęcie z konferencji Zdjęcie z konferencji Zdjęcie z konferencji Zdjęcie z konferencji Zdjęcie z konferencji Zdjęcie z konferencji Zdjęcie z konferencji Zdjęcie z konferencji
 
f
Tweety na temat @GeneticoPL