ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 

Rodzaje testów na Covid-19 – co warto wiedzieć ?


Poszukując badań na wykrycie Covid-19 spotykamy się z wieloma rodzajami testów. W sieci można znaleźć sporo informacji, często nie sprawdzonych merytorycznie, dotyczących ich skuteczności wykrywania wirusa. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który przygotował nasz zespół ekspertów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Czym jest koronawirus?

Koronawirusy należą do rodziny Coronaviridea. Mają kulisty kształt otoczony wypustkami, których wygląd przypomina koronę słoneczną – stąd nazwa rodziny. Materiałem genetycznym koronawirusów jest jednoniciowe RNA (ssRNA) z nicią o dodatniej polaryzacji. Na chwilę obecną znanych jest siedem koranawirusów zdolnych wywoływać zakażenia u ludzi. Cztery z nich występują powszechnie w populacji wywołując objawy przeziębienia: NL63, HKU1, OC43 oraz 229E. Trzy z nich są odpowiedzialne za dużo cięższe objawy: SARS, MERS oraz ostatnio szybko rozpowszechniający się – SARS-CoV-2. Wykazuje on podobieństwo do koronawirusa beta występujących u nietoperzy i obecnie jest najbardziej niebezpiecznym gatunkiem dla ludzkości z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się w populacji oraz zdolności do wywoływania infekcji układu oddechowego o ciężkim przebiegu.

Infekcja SARS-CoV-2 często może przebiegać bez specyficznych objawów, dlatego konieczne jest wykonywanie testów laboratoryjnych. Diagnostykę COVID-19 można podzielić na diagnostykę bezpośrednią (testy genetyczne i testy antygenowe) oraz pośrednią (testy serologiczne).

Diagnostyka bezpośrednia – testy Real Time PCR i testy antygenowe

Według zaleceń WHO infekcję SARS-CoV-2 [koronawirusa] rozpoznaje się poprzez potwierdzenie obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (wymaz z nosa i/lub gardła) metodą RT-PCR. W przypadku podejrzenia infekcji u pacjentów z objawami można również przeprowadzić testy antygenowe do zdiagnozowania COVID-19.

TESTY GENETYCZNE

Materiał badany: Wymaz z nosogardzieli
Metoda: RT-PCR, wykrywająca RNA – materiał genetyczny wirusa Covid-19 (SARS-CoV-2)
Zastosowanie: Wykrywanie wirusa w nabłonku dróg oddechowych u pacjentów objawowych oraz bezobjawowych
Charakterystyka:
  • Możliwość otrzymania wyników dodatnich przed wystąpieniem objawów klinicznych,
  • Możliwość otrzymania wyników dodatnich u pacjentów bezobjawowych lub skąpo objawowych
  • Wysoka czułość badania
  • Niskie ryzyko reakcji krzyżowych
Rekomendacje: WHO
Interpretacja: Wynik dodatni jest kryterium rozpoznania COVID-19 wg GIS

TESTY ANTYGENOWE

Materiał badany: Wymaz z nosogardzieli
Metoda: Metoda immunochromatograficzna lub immunochemiczna, wykrywająca białkowy antygen SARS-CoV-2
Zastosowanie: Wykrywanie wirusa w nabłonku dróg oddechowych u pacjentów wyłącznie objawowych
Charakterystyka:
  • Możliwość potwierdzenia infekcji u pacjentów objawowych
  • Wysoka swoistość, niska czułość
  • Test ograniczony do aktywnej fazy infekcji, gdy w badanym materiale znajduje się największa liczba kopii wirusa
Interpretacja: Wynik dodatni jest kryterium rozpoznania COVID-19 wg GIS, Wynik ujemny nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2, wymaga potwierdzenia testem genetycznym

Diagnostyka pośrednia - testy serologiczne

Według WHO testy serologiczne stanowią uzupełnienie diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 w późniejszej fazie zakażenia, a w połączeniu z metodą RT-PCR zwiększają wykrywalność zakażeń. Testy serologiczne pozwalają na stwierdzenie obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w surowicy pacjenta, co świadczy o przebyciu COVID-19, bądź wytworzeniu odporności poszczepiennej.

TESTY JAKOŚCIOWE

Materiał badany: Krew włośniczkowa
Metoda: Test kasetkowy (metoda immunochromatograficzna)
Zastosowanie: Umożliwia szybką, przesiewową ocenę obecności przeciwciał w badanym materiale
Charakterystyka: Wykorzystywanie specyficznych antygenów białkowych wirusa do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2
Interpretacja: Wynik ujemny - brak kontaktu z SARS-CoV-2 lub test wykonany w oknie serologicznym (konieczność powtórzenia badania). Wynik dodatni - aktywna lub przebyta infekcja, odpowiedź poszczepienna. Wynik wątpliwy - konieczność powtórzenia badania.

TESTY JAKOŚCIOWE

Materiał badany: Surowica
Metoda: Test ELISA (metoda immunochemiczna)
Zastosowanie: Ocena stężenia przeciwciał w badanym materiale, służąca do badania odpowiedzi poszczepiennej oraz identyfikacji dawców osocza
Charakterystyka: Wykorzystywanie specyficznych antygenów białkowych wirusa do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2
Interpretacja: Wynik ujemny - brak kontaktu z SARS-CoV-2 lub test wykonany w oknie serologicznym (konieczność powtórzenia badania). Wynik dodatni - aktywna lub przebyta infekcja, odpowiedź poszczepienna. Wynik wątpliwy - konieczność powtórzenia badania

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 można wykryć we krwi po 10 dniach od wystąpienia objawów klinicznych. Dlatego testy serologiczne nie potwierdzają aktywnej infekcji. Do ostatecznego potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 należy wykonać test genetyczny.

Podsumowanie

Według specjalistów z zakresu chorób zakaźnych standardem diagnostycznym w diagnostyce COVID-19 jest wykrywanie materiału genetycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR. Jest to jedyna metoda, która wykrywa wirusa u pacjentów bezobjawowych, u których istnieje ryzyko / podejrzenie zakażenia jak również tych, które posiadają widoczne objawy. Należy pamiętać o tym, że ujemny wynik testu antygenowego nie wyklucza zakażenia.

Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej jest w pełni przystosowane do przeprowadzenia badań próbek na SARS-CoV-2. Posiadamy w pełni zautomatyzowane laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą europejską PN-EN ISO/IEC 17025. Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższej jakości prowadzonych badań diagnostycznych.


Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja