Test DNA Gold na ojcostwo
Cena 788 zł 525 zł - 24 markery
Domniemany ojciec, dziecko
Zamów
Test DNA Gold na ojcostwo
Cena 890 zł 677 zł - 24 markery
Matka, domniemany ojciec, dziecko
Zamów
Badania DNA sądowe
Cena od 1790 zł 1470 zł
Matka, domniemany ojciec, dziecko
Punkty pobrań w całej Polsce
Zamów

AKREDYTACJA

Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493. Więcej...

Ustalenie ojcostwa - telefon do eksperta
Ustalenie ojcostwa - instrukcja

Czekamy na Państwa
pytania, uwagi i opinie:Ustalenie ojcostwa - zadzwoń
 


Informacja o warunkach składania skarg/ reklamacji

Szanowni Państwo,
zgodnie z zasadami zachowania jak najwyższego poziomu świadczenia usług, opartymi na treściach zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025, Instytut Genetyki Sądowej, informuje że każdemu Klientowi lub osobie trzeciej przysługuje prawo do złożenia skargi/ reklamacji.

Skarga/ reklamacja wymaga formy pisemnej. Stosowny formularz dostępny jest na stronie internetowej (poniżej).

Warunki składania skarg/ reklamacji są następujące:
  • skarga/ reklamacja może być złożona w każdej chwili w trakcie realizacji zlecenia i maksymalnie do 14 dni roboczych od zakończenia realizacji (za zakończenie realizacji zlecenia przyjmuje się datę wystawienia sprawozdania z badań); Skarga od strony trzeciej może być złożona w dowolnej chwili, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni roboczych od zaistnienia przedmiotu (przyczyny) skargi.
  • każda skarga/ reklamacja jest rozpatrywana przez Kierownika laboratorium w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi/ reklamacji,
  • Klient lub inna strona otrzymuje pisemną informację o wynikach rozpatrzenia skargi/ reklamacji.
Druk do pobrania Wzór formularza skargi/ reklamacji


 
f
Tweety na temat @GeneticoPL