ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 

W JAKI SPOSÓB USTALAMY OJCOSTWO?


Od 1953 roku, kiedy dwóch panów: James Watson i Francis Crick ustalili w jaki sposób zbudowane jest nasze DNA - nastąpił ogromny postęp zarówno w medycynie, jak i badaniach naukowych. Dziś na podstawie znajomości sekwencji naszego kodu genetycznego możemy ustalić pokrewieństwo, przeanalizować dzieje naszych przodków, a nawet sprawdzić na jakie choroby jesteśmy narażeni. W badaniach DNA często wykorzystywane są tzw. markery genetyczne, które są unikalne dla każdego człowieka i stanowią swego rodzaju „wskaźniki”, na podstawie których można np. stwierdzić, czy jesteśmy ojcem naszego dziecka, czy nie.

Ale zacznijmy od podstaw. DNA - czyli kwas deoksyrybonukleinowy składa się z 3 podstawowych elementów: rybozy (5-węglowego cukru), reszty fosforanowej i z jednej z czterech zasad azotowych: adeniny, tyminy, cytozyny i guaniny, które oznaczamy odpowiednio literami A, T, C i G. Elementy te tworzą jednostki DNA – nukleotydy. Na ludzkie DNA składają się: geny (czyli jednostki kodujące białka) oraz tzw. regiony niekodujące. Dzięki temu, że poznaliśmy cały genom człowieka, w obrębie tych właśnie regionów niekodujących zidentyfikowano kilka milionów tzw. markerów, które wykazują dużą zmienność u różnych osób. Właśnie te fragmenty DNA są wykorzystywane m. in. w badaniach pokrewieństwa.

Materiał genetyczny jest ściśle upakowany w chromosomy. Każdy z nas posiada 23 pary chromosomów: jeden z nich dziedziczymy od matki, a drugi od ojca. Dzięki badaniom genetycznym możemy ustalić, które warianty markerów dziecko odziedziczyło od matki, a które od ojca. Jeśli dane markery występują zarówno u ojca jak i u dziecka, to z niemal 100% prawdopodobieństwem możemy potwierdzić biologiczne ojcostwo.

W jaki sposób ustalamy ojcostwo

Obecnie najpowszechniej wykorzystywanymi markerami w ustalaniu pokrewieństwa są tzw. krótkie tandemowe powtórzenia kilku nukleotydów tzw. STR (ang. short tandem repeats). Metoda ta pozwala na zbadanie nawet znikomych ilości DNA. Pierwszym etapem prowadzącym do zbadania próbki – jest wyizolowanie materiału genetycznego. Następnie DNA należy powielić, aby uzyskać odpowiednią liczbę kopii. W tym celu wykonuje się tzw. reakcję łańcuchowej polimerazy (PCR). Na samym końcu za pomocą specjalnej aparatury sprawdzamy, czy w danej próbce występują poszukiwane przez nas markery. Oczywiście im więcej markerów badamy, tym test na ojcostwo jest bardziej wiarygodny. W Instytucie Genetico analizujemy aż 24 różne markery, co daje nam absolutną pewność, że dana osoba jest (lub nie jest) ojcem dziecka.

Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja