59. Światowy Kongres Toksykologii Międzynarodowego Stowarzyszenia Toksykologów Sądowych (TIAFT)

59. Światowy Kongres Toksykologii Międzynarodowego Stowarzyszenia Toksykologów Sądowych (TIAFT)

W dniach 5-8 września 2022 r. w Wersalu (Francja) odbył się 59. Światowy Kongres Toksykologii Międzynarodowego Stowarzyszenia Toksykologów Sądowych (TIAFT), którego uczestnikami (spośród 650 delegatów z 54 krajów) byli pracownicy Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.

Pierwszego dnia konferencji odbyło się sympozjum dla młodych naukowców, które poprzedziło oficjalne otwarcie spotkania w zabytkowej sali „Richelieu” Centrum Kongresowego, po którym nastąpiło przyjęcie powitalne w wersalskim ratuszu. Kolejne dni konferencji były również interesujące pod względem naukowym i społecznym.

Program naukowy konferencji obejmował nie mniej niż 100 wystąpień ustnych w języku angielskim, 12 wystąpień w języku francuskim oraz 189 plakatów. Tematyka przedstawianych prac dotyczyła zagadnień związanych z toksykologią sądową i kliniczną, dopingiem, metabolizmem i metabolomiką, nowymi rozwiązaniami analitycznymi, analizami alternatywnymi w badaniach toksykologicznych oraz zatruciami. Ponadto podczas trwania konferencji była możliwość uczestniczenia w wielu panelach dyskusyjnych oraz warsztatach zorganizowanych przez sponsorów konferencji.

Podczas kongresu Instytut Genetyki Sądowej zaprezentował poster pt. „Comparison of screening with the use of Biochip Array Technology to the direct analysis of 521 psychoactive compounds and their residues with the use of LC-MS/MS method – does it mean the end of an era for immunochemical research?” („Porównanie badań przesiewowych za pomocą technologii biochipów (Biochip Array Technology) i bezpośredniej analizy 521 związków psychoaktywnych i ich pozostałości metodą LC-MS/MS – czy to koniec ery badań immunochemicznych?”), gdzie wskazał, że w dobie dużej liczby NPS i leków psychoaktywnych wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, alternatywnym i zarazem w pełni satysfakcjonującym rozwiązaniem jest porzucenie badań przesiewowych na rzecz jednoznacznej identyfikacji i oznaczeń ilościowych, poprzez zastosowanie multipleksowej analizy metodą LC-MS/MS aż 521 związków psychoaktywnych i ich metabolitów.Udział w konferencji pozwolił na poszerzenie wiedzy pracowników IGS z zakresu toksykologii i fizykochemii, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość wykonywanych przez nas usług.