Dlaczego Genetico?

Genetico to serwis Instytutu Genetyki Sądowej Sp. z o.o. nowoczesnego laboratorium świadczącego kompleksowe usługi z zakresu badań DNA oraz badań toksykologicznych. Od 2005 roku przeprowadzamy bezpieczne i wiarygodne badania na rzecz organów procesowych i klientów indywidualnych. Przez ten okres wykonaliśmy tysiące analiz DNA w sprawach o ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa oraz z zakresu kryminalistyki.

Współtwórcami Instytutu Genetyki Sądowej są wysokiej klasy utytułowani specjaliści z ponad 20 letnim stażem w zakresie genetyki sądowej, autorzy wielu publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu genetyki sądowej. Biegli sądowi, diagności laboratoryjni wpisani na krajową listę diagnostów laboratoryjnych, eksperci Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Niestety wiele firm działających na rynku polskim nie posiada ekspertów z zakresu genetyki sądowej często mianem eksperta określa się specjalistów takich dziedzin jak genetyka roślin, zwierząt, analityka medyczna i inne.

Akredytowane laboratorium

Dużym atutem naszego laboratorium jest, to że posiadamy własne, w pełni zautomatyzowane laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (numer AB 1493) zgodnie z normą europejską EN/PN ISO 17025. Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji personelu, jakości prowadzonych badań oraz ich dokumentacji. Gwarantuje to, że badania przeprowadzane przez nasz Instytut spełniają rygorystyczne wytyczne i zapewniają pełne bezpieczeństwo.

Wiele firm nie ma własnego laboratorium, wykonuje analizy w drodze użyczenia sprzętu w innych placówkach np. instytucjach powołanych do celów naukowo-dydaktycznych (w których standardy bezpieczeństwa analiz są dużo niższe) lub wykorzystujący nieznane laboratoria z zagranicy. Przez co nie mogą de facto brać pełnej odpowiedzialności za wykonywane badania. Koszty funkcjonowania takich pośredników są wysokie (testy są drogie) firmy nastawione są na krótkotrwały szybki zysk.

Zespół specjalistów

Wysokiej klasy sprzęt automatyczny jest bardzo ważny ale równie ważny jest ekspert, który potrafi prawidłowo ocenić wyniki i wykonać skomplikowane obliczenia oceniające np. prawdopodobieństwo ojcostwa. Zgodnie z międzynarodowymi standardami eksperci genetyki sądowej powinni poddać się co najmniej 2x do roku badaniom biegłości oraz posiadać udokumentowany kilkuletni staż w zakresie genetyki sądowej. Nasi eksperci uczestniczą w takich badaniach (m.in. organizowanych przez amerykański Collaborative Testing Services) oraz posiadają udokumentowany staż kilkunastoletniej pracy eksperckiej.

W naszych działaniach łączymy pasję z wysokim profesjonalizmem.