AKREDYTACJA LABORATORIUM

Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493. Zakres akredytacji znajduje się tutaj.

Polskie Centrum Akredytacji jest jedyną jednostką akredytującą, uprawnioną przez Państwo Polskie. Zgodnie z nowymi przepisami w roku 2014 wszystkie laboratoria świadczące usługi profilowania DNA powinny być akredytowane przez PCA. Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl) prowadzi wykaz laboratoriów, posiadających akredytację na zgodność z normą PN/EN ISO/IEC 17025 w poszczególnych dziedzinach z wyszczególnieniem zakresu akredytacji.

Pragniemy Państwa poinformować, iż z uwagi na uznawanie wyników badań i tworzenie wspólnych standardów jakości, w tym wzajemne porozumienie państw członkowskich UE, dostawcy usług kryminalistycznych w zakresie badań profili DNA, prywatni i publiczni, zgodnie z decyzją ramową Rady Europy 2009 / 905 / WSiSW, powinni być akredytowani od 2014 roku na zgodność z międzynarodową normą ISO/IEC PN/EN 17025.

Chcieliśmy zaznaczyć, że Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej jest jedynym w Polsce prywatnym laboratorium genetycznym posiadającym akredytację na zgodność z normą ISO 17025 w najszerszym zakresie obejmującym: sądowe badanie pokrewieństwa, identyfikację genetyczną dla celów dochodzeń kryminalistycznych, oznaczanie mutacji dla celów diagnostyki medycznej oraz badania środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie toksykologii sądowej.

Usługi realizujemy w terminie od 5 do 10 dni roboczych. Eksperci Instytutu Genetyki Sądowej są wpisani na listy biegłych sądowych. Nasi eksperci w sprawach DNA opiniują niezmiennie od 1997 roku i wydali już tysiące ekspertyz w sprawach karnych i o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa na terenie całej Polski.

System jakości Instytutu Genetyki Sądowej, zakłada uczestnictwo w badaniach biegłości w dziedzinie biologii i genetyki sądowej, zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w USA, czy Unii Europejskiej co najmniej 3 razy w roku. Programy biegłości, w których uczestniczy Instytut Genetyki Sądowej zostały zaaprobowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Dyrektorów Akredytowanych Laboratoriów Kryminalistycznych (ASCLD/LAB).

Z uwagi na konieczność zapewnienia jakości w szerokim aspekcie działalności laboratorium badań DNA, ASCLD/LAB aprobuje przede wszystkim dostawców, oferujących badania obejmujące wiele specjalności kryminalistycznych, takich jak identyfikacja narkotyków i substancji kontrolowanych, daktyloskopię, toksykologię, traseologię itp. Z powyższych powodów Instytut Genetyki Sądowej korzysta z dostawców badań biegłości w USA (Collaborative Testing Services, College of American Pathologists), Wielkiej Brytanii (Quality Control for Molecular Diagnostics) i Niemczech (GEDNAP).

Laboratorium posiada aktualny prestiżowy certyfikat badania biegłości wydany przez amerykańską instytucję Collaborative Testing Services Inc., kontrolującą kompetencje w zakresie genetyki sądowej. Uczestniczymy również w międzynarodowym programie GEDNAP przeprowadzanym przez niemieckojęzyczną grupę profilowania DNA.

akredytacja laboratorium - badania akredytowane