Badania toksykologiczne – testy na obecność narkotyków

Badania toksykologiczne – test z krwi i moczu na obecność narkotyków

Badania toksykologiczne cechują się coraz większą popularnością w życiu społecznym. W środowisku naukowym przyjmuje się, że chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (LC-MS/MS) jest obecnie uznawana za „złoty standard” w identyfikacji i oznaczaniu substancji psychoaktywnych w materiale biologicznym ze względu na jej zdolność rozdzielania i czułość wykrywania. Warto podkreślić, że każda substancja, jaką przyjmujemy cechuje się tzw. „oknem detekcji”, czyli przedziałem czasowym, w którym możliwe jest jej wykrycie w zależności od pobranego materiału biologicznego. Kluczowa jest natychmiastowa reakcja mająca na celu pobranie i zabezpieczenie materiału do badań w przypadku pojawienia się następujących objawów, m.in.:

 • nietypowe zachowania dla danej osoby: pobudzenie, nienaturalna wesołość;
 • poszerzone lub nierówne źrenice;
 • przekrwione, załzawione, rozbiegane oczy;
 • niekontrolowane drgawki;
 • słowotok itp.

Badania toksykologiczne mogą być przydatne w następujących sytuacjach:

 • Podejrzenie zatrucia substancjami organicznymi pochodzenia roślinnego i syntetycznego lub substancjami działającymi podobnie do alkoholu
 • Kontrola antydopingowa u sportowców
 • Wykonywanie okresowych lub przesiewowych testów dla pracowników służb mundurowych
 • Kontrola rodzicielska osób nieletnich
 • Weryfikacja ciągłości abstynencji
 • Prewencyjna kontrola pracownicza celem weryfikacji, czy pracownik podjął czynności zawodowe będąc pod wpływem środków odurzających lub przyjął je w trakcie wykonywania pracy
 • Weryfikacja kandydatów ubiegających się o pracę
 • Podejrzenie zażycia substancji psychoaktywnej przez pacjenta
 • Podejrzenie uzależnienia

Dostępne rodzaje badań