BADANIA GENETYCZNE PŁCI PO PORONIENIU

Bezpiecznie, nieinwazyjnie, rozstrzygające

Zestaw do określenia płci po poronieniu

badania genetyczne po poronieniach - zestaw do określenia płci po poronieniu - badanie genetyczne martwego płodu

Przeznaczony do zabezpieczania i transportu każdego materiału biologicznego – w kierunku ustalenia płci.

Cena: 378 zł brutto

✓ Wysyłka Gratis ✓ Wynik do 5 dni ✓ 100% pewności ✓ Zapewniamy odbiór materiału

Badania genetyczne płci po poronieniu

Określenie płci po poronieniu – badanie płci po poronieniu

Określenie płci dziecka podczas badania USG możliwe jest najwcześniej między 16 a 20 tygodniem ciąży, gdy wykształtują się narządy rozrodcze płodu. Jednak nie każdej kobiecie udaje się donosić ciążę do szczęśliwego rozwiązania. Statystyki wskazują, iż 10-15 % ciąż kończy się poronieniem, a kobiety których to spotyka bardzo często zadają sobie pytania:

Czy mogę określić płeć dziecka?
Czy mam prawo do pochówku?
Czy mam prawo do urlopu macierzyńskiego?
Czy mam prawo do wsparcia finansowego?

Badanie materiału z poronienia, jest możliwe zarówno w przypadku poronień w warunkach szpitalnych, ale także tych, które nastąpiły poza punktami służby zdrowia.

W jaki sposób zabezpieczyć materiał po poronieniu (w szpitalu)?

Jeśli do poronienia doszło w szpitalu, materiał biologiczny zabezpiecza szpital na prośbę rodziców. Materiał biologiczny stanowi kosmówka w soli fizjologicznej lub bloczki parafinowe.

Nasze Laboratorium posiada specjalistyczne zestawy do transportu materiału biologicznego, które udostępniane są na prośbę personelu szpitala, a także zleceniodawców indywidualnych. W celu zamówienia pakietu do zabezpieczania materiału biologicznego do badań w kierunku ustalania płci po poronieniu skontaktuj się z naszym Laboratorium: 52-506-56-78, 605-694-691.

W jaki sposób zabezpieczyć materiał po poronieniu (w domu)?

Jeśli do poronienia doszło w warunkach domowych, materiał biologiczny należy zabezpieczyć w sterylnym, zakręcanym pojemniku z solą fizjologiczną bądź skontaktować się z nami w celu wysłania zestawu do zabezpieczania materiału do badań. Następnie można zlecić odbiór materiału do badań płci przez naszego kuriera.

Nasze Laboratorium posiada specjalistyczne zestawy do transportu materiału biologicznego, które udostępniane są na Państwa prośbę. W zależności od rodzaju materiału biologicznego, wysyłamy pakiet umożliwiający transport zarówno w warunkach pokojowych, a także chłodzących.

Zestaw po zabezpieczania materiał biologicznego po poronieniu

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwania, zaprojektowany specjalistyczny zestaw do zabezpieczania i transportu każdego materiału biologicznego przeznaczonego do badań.

Zestaw zawiera:
– sterylny pojemnik 60 ml,
– wkład chłodzący,
– sól fizjologiczna (2 ampułki),
– formularz zlecenia 2 szt.

Jaki materiał biologiczny służy do badania w kierunku identyfikacji płci dziecka z poronienia?

– kosmówka,
– bloczki parafinowe,

Czy mogę określić płeć dziecka?

Identyfikacja genetyczna płci dziecka możliwa jest z: kosmówki, materiału zabezpieczonego w soli fizjologicznej, a także bloczka parafinowego. Nasze Laboratorium, posiadające akredytację ISO 17025 będącą najwyższym potwierdzeniem kompetencji laboratorium badawczego wykonuje takie badania na zlecenie szpitali, klinik, ginekologów, a także osób prywatnych od przeszło 13 lat.

Czy mam prawo do pochówku?

Prawo do pochówku przysługuje każdemu nienarodzonemu dziecku, bez względu na czas i miejsce poronienia.

Poronienie w warunkach szpitalnych.
Rodzice mają prawo pozostawić ciało dziecka w szpitalu bądź odebrać je w celu zorganizowania pochówku. Warunkiem koniecznym są badania genetyczne pozwalające ustalić płeć dziecka w celu uzyskania aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Poronienie w warunkach poza szpitalnych.
W przypadku gdy do poronienia doszło w warunkach poza szpitalnych, konieczne jest przeprowadzenie badań identyfikacyjnych płci, aby uzyskać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie organizacji pochówku.

Czy mam prawo do urlopu macierzyńskiego?

Zgodnie z Art. 180 §1 Kodeksu Pracy, kobiecie w przypadku urodzenia martwego dziecka przysługuje prawo do 8 tygodniowego urlopu macierzyńskiego, warunkiem koniecznym jest ustalenie płci dziecka i uzyskanie z Urzędu Stanu Cywilnego aktu urodzenia dziecka, przedstawianego pracodawcy.

Czy mam prawo do wsparcia finansowego?

Bez względu na czas i miejscu poronienia, każdej kobiecie przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego, pozwalającego zorganizować pogrzeb dziecka. Zasiłek jest przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dlaczego warto zaufać naszemu laboratorium

  • Posiadamy własne, w pełni zautomatyzowane laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą europejską PN/EN ISO/IEC 17025. Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższej jakości prowadzonych badań genetycznych i systemu zarządzania. Badania identyfikacyjne płci wykonywane są procedurą akredytowaną: PB-1 : „Profilowanie DNA dla potrzeb kryminalistycznej identyfikacji osobniczej i ustalania pokrewieństwa”.
  • Nasze Laboratorium jest zarejestrowane jako podmiot wykonujący działalność leczniczą NZOZ – numer księgi rejestrowej 000000199803.
  • Badania wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury, renomowanych światowych producentów. Zespół badawczy kierowany jest przez doświadczonych specjalistów z dziedziny genetycznej diagnostyki medycznej (nr specjalizacji 021/2009.2/4, 021/2009.2/3).
  • Nasze Laboratorium wpisane jest do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych

Technologia wykonywania badań

Nasze testy oparte są na analizie Real-Time PCR pozwalające stwierdzić jednoznacznie obecność sekwencji DNA identyfikujących płeć człowieka. Ta specyficzna metoda odznacza się wysoką czułością i specyficznością analiz, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie pewnych i jednoznacznych wyników.

Warto Przeczytać

W jaki sposób ustalić płeć dziecka?

Badania genetyczne po poronieniach określające płeć dziecka pozwalają na uzyskanie jednoznacznych wyników i podjęcie konkretnych działań w kierunku pochówku, uzyskania należnego urlopu macierzyńskiego a także wsparcia finansowego…

Czy znając płeć dziecka mam prawo do pochówku?

Często spotykamy się z pytaniami czy ustalenie płci dziecka z materiału po poronieniu pozwala na organizację pochówku. Dlaczego obecnie nie jest wystarczająca dokumentacja lekarska z prowadzonej ciąży…

Czy mam prawo do urlopu macierzyńskiego z tytułu poronienia?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że utrata nienarodzonego dziecka niesie za sobą konsekwencje natury emocjonalnej a także psychicznej, bardzo często uniemożliwiające szybki powrót do pracy, obowiązków…

Regulacje prawne po poronieniu