REGULACJE PRAWNE PO PORONIENIU

  1. Karta martwego urodzenia – rejestracja w Urzędzie Stanu CywilnegoUstawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  2. Urlop macierzyński – Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  3. Zasiłek pogrzebowy – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  4. Warunki pochówku – Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  5. Dokumentacja medyczna związana z poronieniem i urodzeniem martwego dziecka – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dlaczego warto zaufać naszemu laboratorium

  • Posiadamy własne, w pełni zautomatyzowane laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą europejską PN/EN ISO/IEC 17025. Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższej jakości prowadzonych badań genetycznych i systemu zarządzania. Badania identyfikacyjne płci wykonywane są procedurą akredytowaną: PB-1 : „Profilowanie DNA dla potrzeb kryminalistycznej identyfikacji osobniczej i ustalania pokrewieństwa”.
  • Nasze Laboratorium jest zarejestrowane jako podmiot wykonujący działalność leczniczą NZOZ – numer księgi rejestrowej 000000199803.
  • Badania wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury, renomowanych światowych producentów. Zespół badawczy kierowany jest przez doświadczonych specjalistów z dziedziny genetycznej diagnostyki medycznej (nr specjalizacji 021/2009.2/4, 021/2009.2/3).
  • Nasze Laboratorium wpisane jest do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych

Zestaw do określenia płci po poronieniu

Zestaw do określenia płci po poronieniu - Test na płeć dziecka online

Przeznaczony do zabezpieczania i transportu każdego materiału biologicznego – w kierunku ustalenia płci.

✓ Wysyłka Gratis ✓ Wynik do 5 dni ✓ 100% pewności ✓ Zapewniamy odbiór materiału ✓ Zestaw do pobierania materiału w cenie

Cena: 378 zł brutto

Zamów teraz »

Warto Przeczytać

W jaki sposób ustalić płeć dziecka?

Badania genetyczne określające płeć dziecka pozwalają na uzyskanie jednoznacznych wyników i podjęcie konkretnych działań w kierunku pochówku, uzyskania należnego urlopu macierzyńskiego a także wsparcia finansowego.

Czy mam prawo do urlopu macierzyńskiego z tytułu poronienia?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że utrata nienarodzonego dziecka niesie za sobą konsekwencje natury emocjonalnej a także psychicznej, bardzo często uniemożliwiające szybki powrót do pracy, obowiązków.

Czy znając płeć dziecka mam prawo do pochówku?

Często spotykamy się z pytaniami czy ustalenie płci dziecka z materiału po poronieniu pozwala na organizację pochówku. Dlaczego obecnie nie jest wystarczająca dokumentacja lekarska z prowadzonej ciąży.

Określenie płci po poronieniu

Określenie płci dziecka podczas badania USG możliwe jest najwcześniej między 16 a 20 tygodniem ciąży, gdy wykształtują się narządy rozrodcze płodu. Jednak nie każdej kobiecie udaje się donosić ciążę do szczęśliwego rozwiązania