Diagnostyka patogenów

Patogen Metoda Materiał do badań          Cena       
Adenowirus DNA (ADV) – jakościowo Real Time-PCR wymaz z gardła/nosa, wymaz ze spojówki oka, mocz, kał, krew EDTA   180 PLN
Adenowirus DNA (ADV) – ilościowo Real Time-PCR mocz, krew EDTA   210 PLN
Aspergillus fumigatus DNA – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), wymaz (z nosa/z gardła/ze spojówki/)   180 PLN
Poliomawirus DNA (BKV) – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), mocz   180 PLN
Poliomawirus DNA (BKV) – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA), mocz   210 PLN
Bordetella pertussis DNA (pałeczka krztuśca) – jakościowo Real Time-PCR wymaz z nosogardzieli, aspirat z nosogardzieli, wydzielina nosowa (wymaz), wydzielina odkrztuśna/plwocina (wymaz), krew EDTA   180 PLN
Borrelia burgdorferi sensu stricto, afzelii, garinii DNA – jakościowo Real Time-PCR kleszcz, (osocze, krew EDTA – do kilku dni po wyjęciu kleszcza/przy wczesnych objawach)   190 PLN
Candida albicans, glabrata, krusei DNA – jakościowo Real Time-PCR wymaz z jamy ustnej/pochwy/nosa/cewki moczowej/miejsc chorobowo zmienionych, krew (EDTA)   180 PLN
Chlamydophila pneumoniae DNA – jakościowo Real Time-PCR wymaz z dróg oddechowych (wymaz z jamy nosowo-gardłowej/plwocina/wydzielina z nosa), krew EDTA   180 PLN
Chlamydia trachomatis – jakościowo Real Time-PCR u kobiet: wymaz z pochwy/szyjki macicy/cewki moczowej/owrzodzeń w drogach rodnych, mocz, krew (EDTA); u mężczyzn: wymaz z cewki moczowej/rowka zażołędnego, mocz, krew (EDTA)   180 PLN
Chlamydia trachomatis – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA), mocz   210 PLN
Wirus Epsteina-Barr (EBV) DNA – jakościowo Real Time-PCR osocze, krew (EDTA), surowica   180 PLN
Wirus Epsteina-Barr (EBV) DNA – ilościowo Real Time-PCR osocze, krew (EDTA), surowica   210 PLN
Enterowirus RNA – jakościowo Real Time-PCR krew EDTA, mocz, wymaz ze spojówki/ nosogardzieli/gardła/skóry, kał   180 PLN
Gardnerella vaginalis DNA – jakościowo Real Time-PCR wymaz z pochwy/owrzodzeń w drogach rodnych, wymaz z mastki pod napletkiem   180 PLN
Haemophilus influenzae – jakościowo Real Time-PCR wymaz z dróg oddechowych (wymaz z jamy nosowo-gardłowej/plwocina/wydzielina nosowa), krew EDTA   180 PLN
Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) DNA – jakościowo Real Time-PCR krew EDTA, krew na skrzep   190 PLN
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) DNA – jakościowo Real Time-PCR krew EDTA, krew na skrzep   190 PLN
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) DNA – ilościowo Real Time-PCR krew EDTA, krew na skrzep   230 PLN
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) RNA – jakościowo Real Time-PCR krew EDTA, krew na skrzep   210 PLN
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) RNA – ilościowo Real Time-PCR krew EDTA, krew na skrzep   250 PLN
HCV genotypowanie (identyfikacja genotypów: 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) Real Time-PCR krew EDTA, krew na skrzep   280 PLN
Wirus cytomegalii (CMV) DNA – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), mocz, osocze, wymaz   180 PLN
Wirus cytomegalii (CMV) DNA – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA), mocz, osocze, surowica   210 PLN
HHV-6 DNA – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), mocz, osocze, surowica   180 PLN
HHV-6 DNA – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA), mocz, osocze, surowica   210 PLN
HHV-7 DNA – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), osocze, surowica   180 PLN
HHV-7 DNA – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA), osocze, surowica   210 PLN
Ludzki wirus niedoboru odporności HIV-1 RNA – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), krew na skrzep   250 PLN
Ludzki wirus niedoboru odporności HIV-1 RNA – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA), krew na skrzep   320 PLN
HPV – genotypowanie: 14 typów wirusów brodawczaków ludzkich HPV wysokiego ryzyka (16, 18, 45, 31, 35, 33, 39, 59, 66, 56, 58, 51, 52, 68) oraz 2 typy niskiego ryzyka (6, 11) Real Time-PCR wymaz z szyjki macicy/pochwy/cewki moczowej/spod napletka/z rowka zażołędnego/miejsc chorobowo zmienionych, krew (EDTA)   380 PLN
Wirusy opryszczki (HSV 1/2) DNA – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), surowica, wymaz z jamy ustnej/cewki moczowej/pochwy/odbytu/miejsc chorobowo zmienionych   220 PLN
Wirusy opryszczki (HSV 1/2) DNA – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA), surowica   280 PLN
Legionella pneumophila – jakościowo Real Time-PCR krew EDTA, wymaz (plwocina)   180 PLN
Listeria monocytogenes – jakościowo Real Time-PCR krew EDTA, wymaz (plwocina) płyn mózgowo-rdzeniowy   180 PLN
Monkeypox virus z różnicowaniem na genotypy: Zachodnioafrykański oraz Kongo Real Time-PCR krew EDTA, wymaz ze zmiany skórnej   349 PLN
Mycoplasma genitalium DNA – jakościowo Real Time-PCR wymaz z pochwy/szyjki macicy/cewki moczowej/rowka zażołędnego, mocz, nasienie, krew EDTA   180 PLN
Mycoplasma hominis DNA – jakościowo Real Time-PCR wwymaz z pochwy/szyjki macicy/cewki moczowej/rowka zażołędnego, mocz, nasienie, krew EDTA   180 PLN
Mycoplasma pneumoniae DNA – jakościowo Real Time-PCR wymaz (z nosogardzieli/plwocina)   180 PLN
Mycobacterium tuberculosis DNA – jakościowo Real Time-PCR Wymaz (z gardła/plwocina), mocz   180 PLN
Neisseria meningitidis DNA – jakościowo Real Time-PCR osocze, krew (EDTA)   180 PLN
Norovirus G1/G2 RNA – jakościowo Real Time-PCR kał, wymiociny   250 PLN
Neisseria gonorrhoeae (Rzeżączka) DNA – jakościowo Real Time-PCR wymaz z pochwy/szyjki macicy/cewki moczowej/rowka zażołędnego/miejsc chorobowo zmienionych/gardła/spojówek, mocz, nasienie, krew (EDTA)   180 PLN
Parwowirus B19 DNA – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), osocze   180 PLN
Pneumocystis jiroveci DNA – jakościowo Real Time-PCR Wymaz (z nosogardzieli/plwocina), krew EDTA   250 PLN
Pneumocystis jiroveci DNA – ilościowo Real Time-PCR krew EDTA   299 PLN
Human Rhinovirus (HRV) RNA – jakościowo Real Time-PCR Wymaz (z nosogardzieli/plwocina), krew (EDTA)   180 PLN
Rubella virus RNA (wirus różyczki) – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), krew pełna   250 PLN
Parvowirus B19 – jakościowo oznaczenie ilosci DNA metoda Real Time-PCR krew EDTA, krew na skrzep, płyn mózgowo-rdzeniowy   180 PLN
Toxoplasma gondii DNA – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA)   180 PLN
Toxoplasma gondii DNA – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA)   210 PLN
Treponem pallidum DNA (Kiła) – jakościowo real-time PCR wymaz z cewki moczowej/pochwy/kanału szyjki macicy/rowka zażołędnego/miejsc chorobowo zmienionych, mocz, krew (EDTA) kanału szyjki macicy u kobiet, wymaz z cewki moczowej u mezczyzn   220 PLN
Trichomonas vaginalis DNA (Rzęsistek pochwowy) – jakościowo Real Time-PCR wymaz z pochwy/szyjki macicy/cewki moczowej/rowka zażołędnego/miejsc chorobowo zmienionych, nasienie, mocz, krew (EDTA)   180 PLN
Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum DNA – jakościowo Real Time-PCR wymaz z pochwy/szyjki macicy/cewki moczowej/rowka zażołędngo, mocz, krew (EDTA)   220 PLN
Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV DNA) – jakościowo Real Time-PCR krew (EDTA), wymaz z miejsc chorobowo zmienionych   180 PLN
Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV DNA) – ilościowo Real Time-PCR krew (EDTA)   210 PLN
SARS-CoV-2 – jakościowo Real Time-PCR wymaz z gardła, nosogardzieli   250 PLN

panele badań

Panel Patogeny Metoda Materiał badany        Cena        Czas oczekiwania
Panel Herpes
4 – CMV, EBV, HHV6, HHV7
Cytomegalowirus (CMV)
Wirus Epstein-Barr (EBV)
Herpeswirus typ 6 (HHV6)
Herpeswirus typ 7 (HHV7)
jakościowo Real Time PCR krew (EDTA), wymaz z nosogardzieli 300 PLN 2 dni robocze
Meningitis 3 Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
jakościowo Real Time PCR krew (EDTA), wymaz (z nosogardzieli/plwocina) 220 PLN 2 dni robocze
Meningitis 9 Cytomegalowirus (CMV),
Wirus Epstein-Barr (EBV),
Adenowirus (ADV),
Wirus opryszczki typ 1 (HSV1),
Wirus opryszczki typ 2 (HSV2),
Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV),
Enterowirus (EV),
Parechowirus (PeV),
Herpeswirus typ 6 (HHV6),
Herpeswirus typ 7 (HHV7),
Parvowirus B19
jakościowo Real Time PCR krew (EDTA), wymaz (z nosogardzieli/plwocina) 345 PLN 2 dni robocze
Trombofilia 4 mutacje
Mutacja A1298C w genie MTHFR,
Mutacja C677T w genie MTHFR,
Mutacja G1691A w genie czynnika V,
Mutacja G20210A w PT
(w genie protrombiny)
Alleospecyficzny Real Time PCR wymaz z jamy ustnej, krew (EDTA) 280 PLN 2 dni robocze
Grypa 1 Wirus grypy A (IAV),
Wirus grypy B (IBV),
Wirus syncytialny układu oddechowego RSV A/B,
Sars-CoV-2
jakościowo Real Time PCR wymaz z nosogardzieli/ górnych dróg oddechowych/ jamy nosowo – gardłowej/plwocina 315 PLN 2 dni robocze
Grypa 2 Wirus grypy A,
Wirus grypy B,
Rhinowirus HRV,
Coronavirus Nl63,
Coronavirus 229E,
Coronavirus OC43,
Coronavirus HKU1,
Wirus syncytialny ukł. oddechowego RSV A/B,
Sars-CoV-2
jakościowo Real Time PCR wymaz z nosogardzieli/ górnych dróg oddechowych/ jamy nosowo – gardłowej/plwocina 399 PLN 2 dni robocze
Panel grypa + paragrypa Wirus grypy A (IAV),
Wirus grypy B (IBV),
Wirus grypy A podtyp H1N1,
Ludzki wirus paragrypy 1 (HPIV-1),
Ludzki wirus paragrypy 2 (HPIV-2),
Ludzki wirus paragrypy 3 (HPIV-3),
Ludzki wirus paragrypy 4 (HPIV-4)
jakościowo Real Time PCR wymaz z nosogardzieli/ górnych dróg oddechowych/ jamy nosowo – gardłowej/plwocina 320 PLN 2 dni robocze
Panel infekcje wątroby Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV-1)
jakościowo Real Time PCR osocze, krew (EDTA), surowica 399 PLN 2 dni robocze
Panel pneumo 21 Wirus grypy A (IAV),
Wirus grypy B (IBV),
Wirus grypy A podtyp H1N1,
Ludzki wirus paragrypy 1 (HPIV-1),
Ludzki wirus paragrypy 2 (HPIV-2),
Ludzki wirus paragrypy 3 (HPIV-3),
Ludzki wirus paragrypy 4 (HPIV-4),
Coronavirus Nl63,
Coronavirus 229E,
Coronavirus OC43,
Coronavirus HKU1,
Enterowirus (EV),
Adendowirus (ADV),
Rhinowiorus (HRV),
Wirus syncytialny ukł. oddechowego RSV A/B,
Ludzki metapneumowirus A/B (HMPV),
Parechowirus (PeV),
Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae,
Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae,
Bocawirus (HBoV)
jakościowo Real Time PCR wymaz z nosogardzieli/ górnych dróg oddechowych/ jamy nosowo – gardłowej/plwocina 480 PLN 2 dni robocze
Infekcje dróg
moczowo-płciowych
(pakiet podstawowy)
Ureaplasma parvum
Ureaplasma urealyticum
Chlamydia trachomatis
Trichomonas vaginalis
HSV1
HSV2
Escherichia coli
jakościowo Real Time PCR wymaz z pochwy/szyjki macicy/cewki moczowej/rowka zażołędnego/odbytu/miejsc chorobowo zmienionych, mocz, nasienie, krew (EDTA) 290 PLN 2 dni robocze
Infekcje dróg
moczowo-płciowych
(pakiet rozszerzony)
Ureaplasma parvum
Ureaplasma urealyticum
Chlamydia trachomatis
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Trichomonas vaginalis
HSV1
HSV2
Neisseria gonorrhoeae
Candida glabrata
Candida albicans
Candida krusei
Escherichia coli
jakościowo Real Time PCR wymaz z pochwy/szyjki macicy/cewki moczowej/rowka zażołędnego/odbytu/miejsc chorobowo zmienionych, mocz, nasienie, krew (EDTA) 350 PLN 2 dni robocze