WYKLUCZENIE LUB POTWIERDZENIE OJCOSTWA

Jak odczytywać wynik testu na ojcostwo?

Wynik testu DNA na ojcostwo posiada informację o procentowym prawdopodobieństwie biologicznego ojcostwa domniemanego ojca w stosunku do dziecka. Wynik uzyskuje się poprzez analizę statystyczną na podstawie uzyskanych profili genetycznych. Jest to najbardziej pewna metoda, gwarantująca, że wynik testu DNA wykluczy ojcostwo w 100% lub potwierdzi ojcostwo z prawdopodobieństwem co najmniej 99,9999%. Jako jedne z nielicznych laboratorium na rynku polskim w badaniach na ustalenie ojcostwa analizujemy 24 markery genetyczne.

Jakie informacje znajdują się na sprawozdaniu z badań na ustalenie ojcostwa?

  • Dane zleceniodawcy badania,
  • Metody wykorzystywane do przeprowadzenia badania,
  • Profile genetyczne w zakresie analizowanych autosomalnych loci STR oraz locus amelogeniny,
  • Wynik określający prawdopodobieństwo ojcostwa,
  • Pisemna interpretacja wyniku badania,
  • Dane ekspertów wraz z podpisami, którzy sporządzili sprawozdanie,

Jak odczytywać wyniki badań na ustalenie ojcostwa?

Badanie na ustalenie ojcostwa opiera się na analizie profili genetycznych od badanych osób. Profil genetyczny jest unikalny, ponieważ nie ma dwóch takich samych profili genetycznych. Każda osoba posiada swój własny, niepowtarzalny profil. Jedynie bliźnięta jednojajowe mogą posiadać taki sam profil genetyczny. Dziecko dziedziczy geny od biologicznych rodziców – połowę od matki i połowę od ojca. Dzięki czemu jest możliwość przeprowadzenia analizy genów w określonym obszarze chromosomu zwanego locus.

Potwierdzenie ojcostwa

Potwierdzenie ojcostwa zachodzi wtedy, gdy jedna z liczb w pojedynczym markerze genetycznym u dziecka jest taka sama jak u domniemanego ojca.

Przykład:

W poniższej tabeli profili genetycznych w zakresie analizowanych autosomalnych loci STR możemy zauważyć, że co najmniej 1 wartość markeru na allelu u dziecka jest taka sama jak u domniemanego ojca. W przypadku gdy domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka we wszystkich analizowanych 24 markerach musi być wspólna liczba u ojca i u dziecka.

Pozytywny wynik testu na ojcostwo:

Jak odczytywać wyniki badań na ustalenie ojcostwa - potwierdzenie ojcostwa

Wykluczenie ojcostwa

Ojcostwo zostaje wykluczone w 100% jeżeli nie ma zgodności w co najmniej 4 z 24 badanych markerach genetycznych.

Przykład:

W poniższej tabeli profili genetycznych w zakresie analizowanych autosomalnych loci STR żadna wartość markeru genetycznego nie jest taka sama u dziecka i domniemanego ojca. Wówczas analiza wskazuję, że domniemany ojciec nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Negatywny wynik testu na ojcostwo:

Jak odczytywać wyniki badań na ustalenie ojcostwa - wykluczenie ojcostwa

W przypadku wykluczenia ojcostwa wynik jest pewny w 100%, w przypadku potwierdzenia ojcostwa wynik jest pewny z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością (99,9999%). Co w praktyce oznacza badanie rozstrzygające jednoznacznie o ojcostwie.