KTÓRE LABORATORIUM WYBRAĆ DO TESTÓW DNA NA OJCOSTWO?

Każdy zdaje sobie sprawę, że badanie na ustalenie ojcostwa jest bardzo poważną i delikatną sprawą. Od wyniku przeprowadzonych badań może zależeć sporo rodzinnych kwestii. W Polsce istnieje duża liczba laboratoriów, które wykonują badania DNA. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru placówki, której powierzymy nasz materiał biologiczny do badań?

Najważniejsza dla laboratorium jest Akredytacja na zgodność z normą ISO EN/PN 17025, udzielana w Polsce przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), która obowiązuje w Polsce i w Unii Europejskiej.

Akredytacja zgodnie z normą EN/PN 17025 jest potwierdzeniem kompetencji personelu, najwyższej jakości prowadzonych badań oraz wprowadzenia międzynarodowych standardów i doskonałej organizacji badań. Audytorzy zewnętrzni z PCA oceniają aktualność certyfikatów wydawanych przez akredytowanych dostawców badań biegłości, jak amerykańska organizacja certyfikującą laboratoria genetyczne Collaborative Testing Services Inc.

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009r. „w sprawie akredytacji dostawców usług profilowania DNA dla organów procesowych (Prokuratury, Sądy) i Policji” laboratoria wykonujące badania DNA na potrzeby tych podmiotów muszą być akredytowane na zgodność z normą PN/EN ISO/IEC 17025.

Akredytacja gwarantuje najwyższą jakość przeprowadzanych badań genetycznych i odpowiednie kompetencje personelu.

Zobacz nasz certyfikat

Laboratorium, które posiada akredytację na wykonywanie badań DNA zgodnie z normą ISO 17025 jest co roku sprawdzane przez audytorów PCA, pod względem prawidłowo funkcjonującej aparatury badawczej, personelu i jakości wykonywanych badań.

Aby dowiedzieć się czy dane laboratorium posiada akredytację należy wpisać dane placówki na oficjalnej stronie Polskiego Centrum Akredytacji – https://www.pca.gov.pl/.

Akredytacja Instytutu Genetyki Sądowej obejmuje następujące dziedziny badań:
I/3 Badania w dziedzinie nauk sądowych obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań
B/3 Badania biologiczne i biochemiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań
C/3 Badania chemiczne, analityka chemiczna obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań