ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 
Genealogia - Testy DNA określające pochodzenie przodków
Genealogia
Testy DNA określające pochodzenie przodków

BADANIA DNA NA POCHODZENIE - TESTY DNA NA POCHODZENIE


Na czym polega test na pochodzenie przodków?

Badania genetyczne DNA mogą ujawnić sekrety związane z pochodzeniem ukryte w DNA. Dzięki takim unikalnym badaniom możesz dowiedzieć się więcej o sobie i swoim pochodzeniu. Badanie genealogiczne pozwalają wnioskować o pochodzeniu naszych krewnych z dalekiej przeszłości - tysięcy lat. Określając Państwa haplotyp (pulę genów odziedziczoną po jednym z rodziców) określimy do jakiej haplogrupy Państwo przynależą i tym samym skąd pochodzą - pochodzenie biogeograficzne.


Kiedy warto przeprowadzić badanie na pochodzenie?

Testy DNA genealogiczne mogą zostać wykorzystane w wielu sytuacjach:
Jako narzędzie poznawcze - pozwalające uzyskać informacje o swoich przodkach dla "pasjonatów historii" swojej rodziny ukrytej w DNA.
Jako narzędzie naukowe - w celu potwierdzenia lub rzucenia nowego światła na przeprowadzone badania źródeł historycznych drzewa genealogicznego.
Jako narzędzie edukacyjne - dla rodziców, którzy chcą przybliżyć dzieciom rolę DNA w procesie dziedziczenia.
Twoje DNA może zawierać informacje, które nie zostały uwzględnione podczas badania drzewa genealogicznego za pomocą źródeł historycznych.

Test Genealogiczny DNA GP - przeprowadza się w celu ustalenia pochodzenia biogeograficznego przodków. Jeśli jesteś zainteresowany badaniem historii rodziny, chcesz więcej wiedzieć o sobie, ten test może pozwolić na wniknięcie w przeszłość, odzwierciedlające twoje genetyczne pochodzenia.


Który test na pochodzenie jest dla mnie?

Oferujemy dwie możliwości testu na pochodzenie. Przeprowadzamy analizę zmienności: DNA chromosomu Y (linia ojcowska) lub mitochondrialnego DNA (linia matczyna).

Badanie linii ojcowskiej (Y-STR) - badaniu poddają się wyłącznie przedstawiciele linii męskiej. Badamy markery genetyczne znajdujące się na chromosomie Y, a więc dziedziczone z ojca na syna. W linii męskiej spokrewnieni mężczyźni mają taką samą sekwencję chromosomu Y- oznaczoną na podstawie identyfikacji markerów Y- STR.
Badanie linii matczynej (mt-DNA) - Badaniu mogą być poddani zarówno kobiety jak i mężczyźni. Informacja genetyczna zawarta w mitochondrialnym DNA charakteryzuje się kilkoma wyjątkowymi cechami. Przede wszystkim jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w specyficzny sposób - dziedziczona jest zawsze po matce "po kądzieli". Zatem wszyscy spokrewnieni w prostej linii żeńskiej mają taką samą sekwencją mt-DNA.


Co stanowi materiał do badań na pochodzenie?

Rutynowo materiałem do testów DNA jest wymaz z wewnętrznej strony policzka. Procedura ta jest całkowicie bezpieczna i bezbolesna. Wymaz można pobrać samodzielnie, za pomocą zestawu przesyłanego wraz z instrukcją.


Jak wygląda wynik i opinia z badań na pochodzenie.

Na opinii z badań na pochodzenie otrzymujecie Państwo raport z badań w formie pisemnej, zawierający niezbędne informacje ułatwiające zrozumienie i odczytanie wyników.

Na podstawie wyników analiz genetycznych loci STR chromosomu Y (badanie linii ojcowskiej) lub regionów HV1 i HV2 mtDNA (badanie linii matczynej) przyporządkujemy uzyskany profil genetyczny do odpowiedniej haplogrupy. Dodajemy również rozbudowany opis haplogrupy, dzięki czemu ułatwia to zrozumienie i odczytanie wyników.

Sprawdź, historię ludzi, którzy zdecydowali się na test na pochodzenie.


Badania na pochodzenie genealogiczne realizujemy tylko na rzecz organów procesowych - w sprawach dotyczących identyfikacji NN osób, dzieciobójstwa oraz handlu ludźmi.


Warto przeczytać:

Haplogrupy chromosomu Y – poznaj swoje pochodzenie od ojca.

W ustalaniu przodków najczęściej wykonuje się badania haplogrupy chromosomu Y. Jest to najpopularniejsze badanie, ponieważ chromosom Y jest dziedziczony tylko w linii ojcowskiej (przekazywany z ojca na syna)...
Czytaj więcej...

Haplogrupy mtDNA – sprawdź swoje matczyne pochodzenie.

Równie często jak analizę chromosomu Y przeprowadza się analizę haplogrup mitochondrialnego DNA. Mitochondrialny DNA dziedziczony jest w linii matczynej (przekazywany przez matkę jej dzieciom)...
Czytaj więcej...


Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja