ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 
Genealogia - Testy DNA określające pochodzenie przodków
Genealogia
Testy DNA określające pochodzenie przodków

BADANIA DNA NA POCHODZENIE - TESTY DNA NA POCHODZENIE


Na czym polega test na pochodzenie przodków?

Badania genetyczne DNA mogą ujawnić sekrety związane z pochodzeniem ukryte w DNA. Dzięki takim unikalnym badaniom możesz dowiedzieć się więcej o sobie i swoim pochodzeniu. Badanie genealogiczne pozwalają wnioskować o pochodzeniu naszych krewnych z dalekiej przeszłości - tysięcy lat. Określając Państwa haplotyp (pulę genów odziedziczoną po jednym z rodziców) określimy do jakiej haplogrupy Państwo przynależą i tym samym skąd pochodzą - pochodzenie biogeograficzne.


Kiedy warto przeprowadzić badanie na pochodzenie?

Testy DNA genealogiczne mogą zostać wykorzystane w wielu sytuacjach:
Jako narzędzie poznawcze - pozwalające uzyskać informacje o swoich przodkach dla "pasjonatów historii" swojej rodziny ukrytej w DNA.
Jako narzędzie naukowe - w celu potwierdzenia lub rzucenia nowego światła na przeprowadzone badania źródeł historycznych drzewa genealogicznego.
Jako narzędzie edukacyjne - dla rodziców, którzy chcą przybliżyć dzieciom rolę DNA w procesie dziedziczenia.
Twoje DNA może zawierać informacje, które nie zostały uwzględnione podczas badania drzewa genealogicznego za pomocą źródeł historycznych.

Test Genealogiczny DNA GP - przeprowadza się w celu ustalenia pochodzenia biogeograficznego przodków. Jeśli jesteś zainteresowany badaniem historii rodziny, chcesz więcej wiedzieć o sobie, ten test może pozwolić na wniknięcie w przeszłość, odzwierciedlające twoje genetyczne pochodzenia.


Który test na pochodzenie jest dla mnie?

Oferujemy dwie możliwości testu na pochodzenie. Przeprowadzamy analizę zmienności: DNA chromosomu Y (linia ojcowska) lub mitochondrialnego DNA (linia matczyna).

Badanie linii ojcowskiej (Y-STR) - badaniu poddają się wyłącznie przedstawiciele linii męskiej. Badamy markery genetyczne znajdujące się na chromosomie Y, a więc dziedziczone z ojca na syna. W linii męskiej spokrewnieni mężczyźni mają taką samą sekwencję chromosomu Y- oznaczoną na podstawie identyfikacji markerów Y- STR.
Badanie linii matczynej (mt-DNA) - Badaniu mogą być poddani zarówno kobiety jak i mężczyźni. Informacja genetyczna zawarta w mitochondrialnym DNA charakteryzuje się kilkoma wyjątkowymi cechami. Przede wszystkim jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w specyficzny sposób - dziedziczona jest zawsze po matce "po kądzieli". Zatem wszyscy spokrewnieni w prostej linii żeńskiej mają taką samą sekwencją mt-DNA.


Co stanowi materiał do badań na pochodzenie?

Rutynowo materiałem do testów DNA jest wymaz z wewnętrznej strony policzka. Procedura ta jest całkowicie bezpieczna i bezbolesna. Wymaz można pobrać samodzielnie, za pomocą zestawu przesyłanego wraz z instrukcją.


Jak wygląda wynik i opinia z badań na pochodzenie.

Na opinii z badań na pochodzenie otrzymujecie Państwo raport z badań w formie pisemnej, zawierający niezbędne informacje ułatwiające zrozumienie i odczytanie wyników.

Na podstawie wyników analiz genetycznych loci STR chromosomu Y (badanie linii ojcowskiej) lub regionów HV1 i HV2 mtDNA (badanie linii matczynej) przyporządkujemy uzyskany profil genetyczny do odpowiedniej haplogrupy. Dodajemy również rozbudowany opis haplogrupy, dzięki czemu ułatwia to zrozumienie i odczytanie wyników.

Sprawdź, historię ludzi, którzy zdecydowali się na test na pochodzenie.


Badania na pochodzenie genealogiczne realizujemy tylko na rzecz organów procesowych - w sprawach dotyczących identyfikacji NN osób, dzieciobójstwa oraz handlu ludźmi.


Warto przeczytać:

Haplogrupy chromosomu Y – poznaj swoje pochodzenie od ojca.

W ustalaniu przodków najczęściej wykonuje się badania haplogrupy chromosomu Y. Jest to najpopularniejsze badanie, ponieważ chromosom Y jest dziedziczony tylko w linii ojcowskiej (przekazywany z ojca na syna)...
Czytaj więcej...

Haplogrupy mtDNA – sprawdź swoje matczyne pochodzenie.

Równie często jak analizę chromosomu Y przeprowadza się analizę haplogrup mitochondrialnego DNA. Mitochondrialny DNA dziedziczony jest w linii matczynej (przekazywany przez matkę jej dzieciom)...
Czytaj więcej...


Zadaj pytanie on-line