ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 

HAPLOGRUPY MITOCHONDRIALNEGO DNA – SPRAWDŹ SWOJE MATCZYNE POCHODZENIE


Równie często jak analizę chromosomu Y przeprowadza się analizę haplogrup mitochondrialnego DNA. Mitochondrialny DNA dziedziczony jest w linii matczynej (przekazywany przez matkę jej dzieciom). Dzięki temu, że ludzki mitochondrialny DNA nie ulega rekombinacji, umożliwia to określenie pochodzenia przodków linii matczynej badanej osoby, ponieważ wszyscy potomkowie w linii żeńskiej mają taki sam mtDNA.

Haplogrupy mitochondrialnego DNA są oznaczone następująco: A, B, C, CZ, D, E, F, G, H, pre-HV, HV, I, J, pre-JT, JT, K, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, UK, V, W, X, Y i Z. Podział na haplogrupy został wprowadzony ze względu na wspólne pochodzenie i zbliżone sekwencje w DNA. Informacje zawarte w mtDNA pozwoliły na stwierdzenie, że kobieta od której wywodzą się wszystkie obecnie występujące haplogrupy żyła w Afryce około 150 tys. lat temu. Jest to tzw. „mitochondrialna Ewa”.

Na terenie Polski najczęściej występuje haplogrupa H. Jest ona najbardziej zróżnicowaną matczyną linią rodową w Europie, na większości obszarów Bliskiego Wschodu oraz na terenie Kaukazu. Niska częstotliwość występowania haplogrupy H (od 0 do 7%) spotykana jest wyłącznie wśród Lapończyków. Częstotliwość występowania tej haplogrupy w Europie zwykle waha się pomiędzy 40 i 50%. Nieco niższe częstotliwości obserwuje się na Cyprze (31%), w Finlandii (36%) , Islandii (38%), Białorusi, Ukrainie, Rumunia oraz na Węgrzech (39% w każdym przypadku). Austria (54%), Galicja (58%) w północnej Hiszpanii oraz Walia (60%) to obszary, na których haplogrupa H stanowi ponad 50% populacji.

Na chwilę obecną dla haplogrupy H zidentyfikowano ponad 90 podstawowych podgrup, z których większość rozgałęzia się w kolejne podgrupy. Najczęściej spotykane podgrupy to głównie H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H10, H11, H13, H14 i H20. Sekwencja referencyjna z Cambridge (ludzka sekwencja mitochondrialnego DNA, z która porównywane są wszystkie pozostałe sekwencje) należy do haplogrupy H2a2a.

Na rysunku poniżej przedstawiono rozkład w Europie najbardziej popularnych podgrup haplogrupy H w mtDNA

Sprawdź swoje matczyne pochodzenie

Jeżeli jesteś zainteresowany zbadaniem swoje pochodzenia od strony matki to test mitochondrialnego DNA jest dla Ciebie.


Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja

Zadaj pytanie on-line