HISTORIA USTALANIA OJCOSTWA

Metoda analizy najbardziej prawdopodobnego okresu poczęcia – badanie płodności

Metoda ta wykorzystuje do ustalenia ojcostwa zestawienie podawanych przez strony dat kontaktów płciowych z datą urodzenia dziecka.

Częstym argumentem, wysuwanym dla poparcia tezy zaprzeczającej ojcostwo był fakt nie posiadania dzieci przez domniemanego ojca w związkach z innymi kobietami. W przeszłości niemożność podjęcia współżycia z małżonką była wykorzystywana przez bogatych mieszczan, którzy nie mogąc podjąć współżycia płciowego z żoną, w obecności przedstawicieli sądu, dowodząc w ten sposób, iż nie mogą mieć dzieci. Zyskiwali nie tylko dowód na zaprzeczenie ojcostwa, ale również na rzekomą zdradę żony, pozwalający oddalić żonę i zagarnąć jej posag. Opisany sposób zaprzeczania ojcostwa został jednak w końcu zarzucony, bowiem często okazywało się, iż rzekomo niepłodni mężczyźni płodzili później gromadki dzieci z dużo młodszymi od swych pohańbionych żon kobietami. Jak wynika choćby z powyższej dygresji historycznej, „niepłodności małżeńskiej”, czy szerzej ujmując obniżona płodność mężczyzny jest dowodem raczej złudnym w sprawach ustalania ojcostwa.

Wynika to z kilku powodów:

  • Płodność mężczyzny można określić tylko w chwili badania, natomiast wszelkie wnioski dotyczące jego płodności w przeszłości są jedynie mniej lub bardziej uprawdopodobnionymi przypuszczeniami
  • Na podstawie badań mężczyzny w kierunku oceny jego zdolności do zapłodnienia bardzo rzadko można wykluczyć ojcostwo danego mężczyzny
  • Na podstawie badań mężczyzny w kierunku oceny jego zdolności do zapłodnienia nie można ojcostwa danego mężczyzny potwierdzić

Badanie płodności z reguły odbywa się na wniosek pozwanego, który podejrzewa, ze jest niepłodny. Przekonanie to bierze się z przebytych w chorób (np. świnka powikłana zapaleniem jąder, rzeżączka) lub „niepłodności małżeńskiej. Opinie powinny być wydawane po zbadaniu samego mężczyzny i pobranej w miejscu badania próby nasienia. Decydujące jest głównie badanie morfologiczne nasienia, obejmujące następujące cechy: ilość nasienia, liczba plemników w 1 ml, odsetek prawidłowo wykształconych plemników.

Badanie płodności - Metoda analizy najbardziej prawdopodobnego okresu poczęcia

0-płodny, 1-przypuszczalnie płodny, 2-płodność obniżona, 3-płodność silnie obniżona, 4-12-prawdopodobnie niepłodny, 13-niepłodny

Na podstawie badania płodności, nie można wydać kategorycznej rozstrzygającej opinii o ojcostwie ze względu na trudności z oceną płodności w przeszłości z nielicznymi wyjątkami, jeżeli mężczyzna nie posiada narządów płciowych od urodzenia lub posiada defekt genetyczny polegający na mikrodelecji na długim ramieniu chromosomu Y w regionie AZF objawiający się niepłodnością spowodowaną brakiem plemników.

Spotkaliśmy się z opiniami wydanymi przez lekarzy seksuologów i andrologów, którzy stwierdzali np., że mężczyzna jest niezdolny psychicznie do podjęcia współżycia płciowego, bądź też z powodów przypadłości współżycie wiąże się dla niego z ogromnym bólem i na tej podstawie wykluczył, że wskazany mężczyzna mógł być ojcem. Zlecone przez sąd badania genetyczne ustalające ojcostwo wykazały jednoznacznie ojcostwo tego mężczyzny w stosunku do poddanego badaniu dziecka. Podobne opinie z zakresu badania nasienia zostały podważone przez badania genetyczne.