HISTORIA USTALANIA OJCOSTWA

Dochodzenia spornego ojcostwa – badanie grupowe krwi

grupowe badanie krwi - dochodzenia spornego ojcostwa – badanie grupowe krwi

Zasady dziedziczenia w zakresie układu AB0 opisał Ludwik Hirszfeld, co pozwoliło już w 1924 na włączenie tego badania w sprawy o sporne ojcostwo.

W roku 1926 prof. J. Olbrycht wydał dla sądu krakowskiego pierwszą w Polsce ekspertyzę serologiczną w procesie alimentacyjnym; obejmowała ona układ AB0.

art. 305 k.p.c. w rozdziale „dowody” mówi o dopuszczeniu dowodu z grupowego badania krwi.

art. 306 k.p.c. – Pobranie ma miejsce za zgodą osoby, od której pobiera się krew

art. 307 k.p.c. – badania wykonują biegli powołani przez sąd.

W roku 1968 ustalono zasady przeprowadzanie badań grupowych krwi w sprawach spornego ojcostwa

Zakres badań grupowych:

  • AB0, (A1, A2)
  • MN
  • Rh: CWCcDEe
  • Kell
  • cecha wydzielania w ślinie substancji grupowych ABH (Sese)
  • haptoglobiny (HP)
  • cecha Gm(a) (GM(1))

W uzasadnionych przypadkach badania można było rozszerzyć o inne układy naukowo sprawdzone.

Wartość dowodowa badań układów grupowych krwi w dochodzeniu ojcostwa, wyrażona tzw. teoretyczną szansą wykluczenia niesłusznie pozwanego mężczyzny (tzw. MEC), dla zakresu obejmującego: AB0 (A1, A2), MN, Rh: CWCcDDuEe, HP, ACP, ESD, PGM GLO I wynosi: MEC = 84%

Badania grupowe krwi nie dają szansy potwierdzenia ojcostwa i tylko w niektórych sprawach możliwość wykluczenia ojcostwa. Techniki te są nie skuteczne w ustalaniu ojcostwa.