ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 

HISTORIA USTALANIA OJCOSTWA

DOCHODZENIA SPORNEGO OJCOSTWA - BADANIE DNA - RFLP


Badanie DNA - RFLP W roku 1984 prof. Aleck Jeffreys wykonał pierwszy genetyczny odcisk palca w oparciu o metodę nazwaną DNA - fingerprint (DNA - RFLP polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych).

Metoda ta występuje w dwóch odmianach przy zastosowaniu sond jednopunktowych i wielopunktowych. Obie znalazły zastosowanie w sprawach spornego ojcostwa oraz w badaniu pokrewieństwa. Polega na zbadaniu kilkunastu fragmentów DNA u każdej z badanych trójek np. matka -dziecko -ojciec i porównaniu ich występowania u każdej badanych osób. Zaletą tych technik jest wysoka wartość dowodowa ekspertyzy i duża zmienność międzyosobnicza tzw. DNA fingerprint.

Posiada niestety sporo wad takich jak: konieczność pobrania dużej ilości krwi brak możliwości porównywania wyników między laboratoriami, niespecyficzność gatunkowa w przypadku użycia sond wielopunktowych, niemożność określenia i utrudniona interpretacja statystyczna, duża mutacyjność, kosztowność, pracochłonność oraz długi termin badania.

Metoda DNA -RFPL nie jest już stosowana, w większości placówek zajmujących się testami na ojcostwo, ze względu przede wszystkim na czasochłonność, wysoki koszt analizy.

Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja