JAK ODCZYTYWAĆ WYNIK BADANIA DNA NA POKREWIEŃSTWO

Wynik testu DNA na pokrewieństwo zawiera informację o tym, czy osoby od których został pobrany materiał biologiczny są ze sobą spokrewnione. Wynik uzyskuje się poprzez analizę porównawczą uzyskanych profili genetycznych, który jest unikalny, ponieważ nie ma dwóch takich samych profili genetycznych. Każda osoba posiada swój własny, niepowtarzalny profil. Jedynie bliźnięta jednojajowe mogą posiadać taki sam.

Jakie informacje znajdują się na sprawozdaniu z badań na ustalenie pokrewieństwa?

  • Dane zleceniodawcy badania,
  • Metody wykorzystywane do przeprowadzenia badania,
  • Profile genetyczne w zakresie analizowanych chromosomów Y-STR lub chromosomów X-STR lub mitochondrialnego DNA,
  • Pisemna interpretacja wyniku badania,
  • Dane ekspertów wraz z podpisami, którzy sporządzili sprawozdanie,

Jak odczytywać wyniki badań na ustalenie pokrewieństwa?

Ze względu na wybrany test na pokrewieństwo (badanie Y-STR, badanie X-STR, badanie mitochondrialnego DNA) uzyskujemy odpowiednie sprawozdanie z badań.

Test chromosomu Y-STR

Test ten pozwala sprawdzić czy dwaj bracia są rzeczywiście braćmi, czyli czy mają tego samego biologicznego ojca, jak również pokrewieństwo pomiędzy wszystkimi męskimi członkami rodziny np. dziadek-wnuk, kuzyn – kuzyn, stryj – bratanek, pradziadek – prawnuk. Badamy genetyczne markery chromosomu Y , które mogą być przekazywane z ojca na potomków płci męskiej. Analiza obejmuję 23 locusy chromosomu Y.

W poniższym przykładzie analizy genetycznych loci STR chromosomu Y możemy stwierdzić, że osoby od których materiał biologiczny oznaczono jako „mężczyzna 1” i „mężczyzna 2” są spokrewnieni w linii męskiej. Jeżeli w analizowanych profilach, będzie niezgodność chociażby w jednym locusie, wówczas stwierdzamy brak pokrewieństwa.

Test chromosomu Y-STR - jak odczytać wyniki badań genetycznych

Test chromosomu X-STR

Test ten pozwala sprawdzić czy dwie kobiety są siostrami, czy mają tego samego biologicznego ojca.

Badamy genetyczne markery chromosomu X, które mogą być przekazywane z ojca wyłącznie na potomstwo płci żeńskie. Analiza obejmuję 12 locus chromosomu Y.

W poniższym przykładzie analizy postaci profili genetycznych w zakresie analizowanych loci STR chromosomu X możemy stwierdzić, że pomiędzy kobietą 1, a kobietą 2 występuje zgodność profili, co za tym idzie możemy stwierdzić pokrewieństwo. Jeżeli w analizowanych profilach, będzie niezgodność chociażby w jednym locusie, wówczas stwierdzamy brak pokrewieństwa.

Test chromosomu X-STR - jak odczytać wyniki badań genetycznych

Analiza mitochondrialnego DNA (mt-DNA)

Mitochondrialny DNA (mt – DNA) przekazywany jest tylko przez kobietę (matkę) na jej potomstwo, zatem wszyscy spokrewnieni w prostej linii żeńskiej mają taki sam mt – DNA.

W sprawozdaniu z badań po analizie profili genetycznych możemy stwierdzić czy w zakresie regionów HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA występuję zgodność czy niezgodność pomiędzy osobami od których został pobrany materiał biologiczny.