RAK JELITA GRUBEGO – PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego

Predyspozycja genetyczne do wystąpienia raka jelita grubego – badanie wybranych mutacji w 3 genach: NOD2 (3020insC), CHEK2 (T157T), CDKN2A (A148T).

✓ Wysyłka Gratis
✓ Wynik do 5 dni roboczych
✓ Zestaw do pobierania materiału w cenie

Cena: 560 zł brutto

Genetyczne predyspozycje do raka jelita grubego

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów człowieka. Jego niebezpieczeństwo wynika z faktu, iż przez wiele lat nie wykazuje żadnych objawów, przez co jego diagnostyka często odbywa się w już zaawansowanym stadium choroby. Statystyki wskazują, że przeszło 10% przypadków zachorowań na raka jelita grubego ma podłoże genetyczne. Do pozostałych czynników decydujących o występowaniu raka jelita grubego należą: czynniki środowiskowe, dietetyczne, a także używki.

Diagnostyka genetyczna raka jelita grubego- dla kogo?

Badania genetyczne w kierunku predyspozycji do raka jelita grubego pozwalają stwierdzić obecność mutacji odpowiedzialnych za występowanie tego nowotworu. Jeśli w Twojej rodzinie wystąpił rak jelita grubego bądź została potwierdzona obecność mutacji jednego z genów zwiększających ryzyko zachorowania, warto rozszerzyć zakres badań i tym samym świadomie podjąć w przyszłości decyzję o działaniach profilaktycznych.

Jakie mutacje zwiększają ryzyko wystąpienia raka jelita grubego?

Najczęstszymi mutacjami warunkującymi występowanie raka jelita grubego są:
– NOD2 (3020insC)
– CHEK2 (T157T)
– CDKN2A (A148T).

Zmiana (3020insC) w obrębie genu NOD2 zwiększa ponad 2-krotnie prawdopodobieństwo zachorowania wwieku powyżej 60 roku życia – statystyki wskazują, że mutacja ta występuje w około 15 % wszystkich raków jelita grubego.

Zmiana (T157T) w obrębie genu CHEK2 zwiększa około 2-krotnie prawdopodobieństwo wystąpienia raka jelita grubego – mutacja ta występuje w około 10 % przypadków.

Zmiana (A148T) w obrębie genu CDKN2A zwiększa około 1,5-krotnie prawdopodobieństwo wystąpienia raka jelita grubego – mutacja ta występuje w około 5 % przypadków wszystkich raków jelita grubego.

Jak przebiega pobranie materiału do badań?

Materiał biologiczny do badań stanowi wymaz ze śluzówki policzka bądź krew (EDTA).

Wynik testu – co otrzymuje klient?

Wyniki testu predyspozycji do zachorowania na nowotwory podane są w formie raportu z badań, w którym w sposób czytelny i jednoznaczny zgodnie z normami jakości i zaleceniami EMQN podane są parametry badania i wykryte scharakteryzowane zmiany genetyczne bądź ich brak.

Technologia testu

  • Posiadamy własne, w pełni zautomatyzowane laboratorium, posiadające procedury akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą europejską PN/EN ISO/IEC 17025 oraz międzynarodowe certyfikaty i standardy jakości obejmujące ISO 9001: 2015 . Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższej jakości prowadzonych badań genetycznych i systemu zarządzania.
  • Badania wykonujemy Procedurą Badawczą PB-3: Oznaczanie sekwencji nukleotydowej fragmentów DNA metodą terminacji dideoksy z terminatorami BigDye v.3.1., przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury, renomowanych światowych producentów. Zespół badawczy kierowany jest przez doświadczonych specjalistów z dziedziny genetycznej diagnostyki medycznej (nr specjalizacji 021/2009.2/4, 021/2009.2/3).
  • Nasze Laboratorium jest zarejestrowane jako podmiot wykonujący działalność leczniczą NZOZ – numer księgi rejestrowej 000000199803 oraz jest wpisane do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych
  • Wysoka czułość i specyficzność badania (100 %)
  • Jednoznaczny, pewny wynik

Warto Przeczytać

Co to jest wirus HPV?

Ludzkie wirusy brodawczaka (HPV) to wirusy przenoszone drogą płciową, należące do rodziny Papillomaviridae. Wykazują one tropizm (selektywny wybór tkanki) do komórek nabłonka skóry i błon śluzowych. Do zakażenia komórek nabłonka dochodzi poprzez różne urazy naskórka. Powielanie wirusów skorelowane jest z procesem różnicowania komórek nabłonka. Do tej pory poznano ponad 100 różnych typów wirusa HPV, które podzielono w kilka grup: α, β, γ, μ i v. Do grupy α należy 60 wirusów atakujących nabłonek szyjki macicy, z czego 30 prowadzi do rozwoju raka szyjki macicy.