ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 

Spotkanie naukowców zorganizowane przez Towarzystwo Badań Włosów - SOHT (25th Annual Scientific Meeting of the Society of Hair Testing).


W dniach 16 - 17 września 2021 r. pracownicy Instytutu Genetyki Sądowej uczestniczyli w spotkaniu naukowców organizowanym przez Towarzystwo Badań Włosów -SOHT (25th Annual Scientific Meeting of the Society of Hair Testing) w Santiago de Compostela (Hiszpania).

Konferencja naukowa

Podczas tegorocznego zjazdu eksperci z całej Europy prezentowali swoje osiągnięcia naukowe dotyczące analizy toksykologicznej włosów, która ze względu na swój potencjał staje się coraz powszechniej stosowanym narzędziem dowodowym, zarówno w sprawach karnych, diagnostyce uzależnień czy badaniach antydopingowych prowadzonych rutynowo wśród sportowców.

Konferencja została podzielona na 3 sesje i skupiła się na zagadnieniach:

1. „Badania włosów pod kątem środków dopingujących: aktualne trendy i ograniczenia”, gdzie przedstawiono współczesny kierunek oznaczania tych związków przez Organizację World Anti-Doping Agency (WADA). Zwrócono uwagę na niskie poziomy oznaczalności w pg/mg włosa oraz ryzyko wystąpienia kontaminacji próbek związane z czynnikami zewnętrznymi.

2. „Co może nam powiedzieć analiza włosów o rozprzestrzenianiu się nowych substancji psychoaktywnych (NPS)”, gdzie zwrócono uwagę na rosnącą popularność na rynku narkotykowym nowych substancji psychoaktywnych – NPS, w szczególności syntetycznych opioidów, takich jak fentanyl i jego analogi, które można wykryć we włosach nawet do kilku miesięcy od zażycia, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik analitycznych.

W ramach powyższego tematu Instytut Genetyki Sądowej zaprezentował wystąpienie pt. „One-step extraction and detection of 513 drugs from hair by LC-MS/MS” („Jednoetapowa ekstrakcja i wykrywanie 513 substancji we włosach za pomocą LC-MS/MS”, jako innowacyjne podejście do oznaczenia bardzo dużej ilości związków w trakcie jednej analizy, w krótkim czasie. Pozwala to na wykrycie zarówno podstawowych narkotyków, jak i NPS-ów.

3. „Interpretacja analizy włosów. Co powinno być wiadome?”, gdzie w tym roku ustalono nowe wytyczne dotyczące oznaczania i interpretacji w analizach włosów („The new consensus for Drugs of Abuse”, Santiago de Compostela, September 15-17th, 2021)

Udział w konferencji pozwolił na poszerzenie wiedzy pracowników IGS z zakresu analizy toksykologicznej włosów, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość wykonywanych przez nas usług.


Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja