Spotkanie naukowców zorganizowane przez Towarzystwo Badań Włosów – SOHT (25th Annual Scientific Meeting of the Society of Hair Testing)

SoHT Konferencja w Santiago de Compostela

W dniach 16 – 17 września 2021 r. pracownicy Instytutu Genetyki Sądowej uczestniczyli w spotkaniu naukowców organizowanym przez Towarzystwo Badań Włosów -SOHT (25th Annual Scientific Meeting of the Society of Hair Testing) w Santiago de Compostela (Hiszpania).

Podczas tegorocznego zjazdu eksperci z całej Europy prezentowali swoje osiągnięcia naukowe dotyczące analizy toksykologicznej włosów, która ze względu na swój potencjał staje się coraz powszechniej stosowanym narzędziem dowodowym, zarówno w sprawach karnych, diagnostyce uzależnień czy badaniach antydopingowych prowadzonych rutynowo wśród sportowców.

Konferencja została podzielona na 3 sesje i skupiła się na zagadnieniach:

1. „Badania włosów pod kątem środków dopingujących: aktualne trendy i ograniczenia”, gdzie przedstawiono współczesny kierunek oznaczania tych związków przez Organizację World Anti-Doping Agency (WADA). Zwrócono uwagę na niskie poziomy oznaczalności w pg/mg włosa oraz ryzyko wystąpienia kontaminacji próbek związane z czynnikami zewnętrznymi.

2. „Co może nam powiedzieć analiza włosów o rozprzestrzenianiu się nowych substancji psychoaktywnych (NPS)”, gdzie zwrócono uwagę na rosnącą popularność na rynku narkotykowym nowych substancji psychoaktywnych – NPS, w szczególności syntetycznych opioidów, takich jak fentanyl i jego analogi, które można wykryć we włosach nawet do kilku miesięcy od zażycia, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik analitycznych.

W ramach powyższego tematu Instytut Genetyki Sądowej zaprezentował wystąpienie pt. „One-step extraction and detection of 513 drugs from hair by LC-MS/MS” („Jednoetapowa ekstrakcja i wykrywanie 513 substancji we włosach za pomocą LC-MS/MS”, jako innowacyjne podejście do oznaczenia bardzo dużej ilości związków w trakcie jednej analizy, w krótkim czasie. Pozwala to na wykrycie zarówno podstawowych narkotyków, jak i NPS-ów.

3. „Interpretacja analizy włosów. Co powinno być wiadome?”, gdzie w tym roku ustalono nowe wytyczne dotyczące oznaczania i interpretacji w analizach włosów („The new consensus for Drugs of Abuse”, Santiago de Compostela, September 15-17th, 2021)Udział w konferencji pozwolił na poszerzenie wiedzy pracowników IGS z zakresu analizy toksykologicznej włosów, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość wykonywanych przez nas usług.