ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 
Testy na obecność narkotyków
Badania toksykologiczne
Testy z krwi i moczu na zawarość narkotyków

BADANIA TOKSYKOLOGICZNE - TESTY NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓW


Na czym polegają badania toksykologiczne?

Badania toksykologiczne z krwi, moczu mogą być wykorzystywane w celu potwierdzenia bądź wykluczenia przyjmowania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków). Niezależnie od drogi zażycia substancji, a także czasu jaki upłynął od jej podania – istnieje możliwość odpowiedzi na pytania:
- Jakie substancje zostały przyjęte?
- Kiedy zostały podane?


Z jakiego materiału biologicznego mogą być wykonane testy na obecność narkotyków?

Nasze Laboratorium wykonuje badania toksykologiczne na obecność narkotyków i dopalaczy z materiału biologicznego w postaci:
- krwi,
- moczu,
Jako jedyni w kraju mamy akredytowany zgodnie z normą ISO 17025 tak szeroki zakres wykrywanych związków chemicznych zgodnie z normami unijnymi.


Jakie związki oznaczamy w materiale biologicznym?

Wykrywamy 521 związków obejmujących: substancje psychoaktywne (metamfetamina, MDMA, barbiturany, THC, benzodiazepiny, TCA, metadon, amfetamina, opiaty, buprenorfina, PC, BZG, trójcykliczne antydepresanty, halucynogeny, ketamina), nowe substancje psychoaktywne (tzw. dopalacze) najbardziej znane na rynku, m.in.: 4-CEC, 5F-AB-PINACA, MDPHP, ETIZOLAM.


Które badanie na zawartość narkotyków wybrać ?

Każda zażyta substancja (niezależnie od drogi jej podania) ma odpowiedni czas podczas którego utrzymuje się w danym materiale biologicznym.

Materiał biologiczny Czas utrzymania się w materiale biologicznym
Krew 8-12 h
Mocz 3-4 dni
Po upływie kilku dni, nie jest możliwe stwierdzenie czy osoba zażywała środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki), gdyż wynik testu narkotykowego będzie ujemny.

Jaką technologią wykonywane są badania na zawartość narkotyków i dopalaczy?

Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej wykonuje badania na zawartość narkotyków i dopalaczy, zgodnie z akredytowaną na zgodność z europejską normą ISO/IEC EN/PN 17025 (nr AB 1493) procedurą badawczą: "Oznaczanie ksenobiotyków w materiale biologicznym człowieka metodą LC-MS/MS". Jako jedyni w kraju mamy akredytowany tak szeroki zakres wykrywanych związków chemicznych zgodnie z normami unijnymi.

Nasze badania polegają na oznaczeniu jakościowym w pierwszej fazie we krwi substancji obejmujących narkotyki (środki psychoaktywne), środki odurzające, leki psychotropowe i nasenne, a także dopalaczy. W drugiej fazie przeprowadzamy analizę pozwalającą na precyzyjne oznaczenie ich stężenia, czyli badania konfirmacyjne przy pomocy chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem masowym oraz wydanie opinii przez ekspertów z dziedziny toksykologii sądowej.

Badania wykonywane są przy zastosowaniu aparatury najwyższej klasy, światowych producentów: - chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrem masowym – Shimadzu AB SCIEX; 3200 Q Trap LC/MS/MS oraz Shimadzu AB SCIEX; 5500 Q Trap LC/MS/MS.

Certyfikowane laboratorium z ramienia Polskiego Centrum Akredytacji wykonuje swoje analizy w oparciu o certyfikowane odczynniki, najnowocześniejsza aparaturę, przez wykwalifikowany personel.

Pełna lista laboratoriów badawczych, posiadających akredytację, znajduję się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA): https://www.pca.gov.pl/


Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja