Test na Chlamydophila pneumoniae (chlamydia)

Diagnostyka Chlamydophila pneumoniae

Jest to bakteria gram-ujemna bytująca wewnątrzkomórkowo zakażająca jedynie ludzi posiadająca ścianę komórkową, ale ściana komórkowa nie zawiera peptydoglikanu co czyni ja naturalnie oporną na antybiotyki β-laktamowe.

Chlamydia pneumoniae wywołuje zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, które mogą byś trudne do wyleczenia, długotrwałe i nawracające. Ch. pneumoniae wywołuje szereg chorób górnego układu oddechowego: zapalenie oskrzeli, nawracające infekcje dróg oddechowych, zapalenie gardła oraz nawracające infekcje z towarzyszącym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego. Stwierdzono częstsze występowanie Chlamydia pneumoniae (o 11%) u dzieci z zaostrzeniem astmy. Przebieg zakażenia górnych dróg oddechowych najczęściej ma łagodny przebieg i klinicznie przypomina przeziębienie. U 50% zakażonych utrzymuje się długotrwały suchy kaszel oraz chrypka.

Ch. pneumoniae powoduje także infekcje dolnych dróg oddechowych; zapalenie płuc o mało charakterystycznym przebiegu, które może utrzymywać się przez długi okres czasu i nieleczone prowadzić do poważniejszych komplikacji (zapalenie opłucnej, zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego, zaostrzenia astmy). Szacuje się, że liczba zachorowań na zapalenie płuc wynosi 300000 przypadków/rok.

Ch. pneumoniae przenosi się z człowieka na człowieka droga kropelkową oraz przez bliski kontakt, dlatego jej występowanie jest najpowszechniejsze w grupach dzieci (szkoły, przedszkola)przez to też infekcje Ch. pneumoniae mogą czasami przyjmować postać epidemii.

Na czym polega badanie?

Diagnozowanie boreliozy ich odbywa się rutynowo w innych placówkach za pomocą testów immunologicznych – badaniu przeciwciał (odpowiedź układu odpornościowego na zakażenie). Jednak badania te obarczone są niepewnością i fałszywie ujemnymi wynikami. W przypadku upośledzonej odporności lub krótkim upływie czasu od zakażenia patogenem (nie przekraczającym 2 tygodni) – badania immunologiczne nie wykryją patogenów.

Nasze testy oparte na analizie jakościowej Real –Time PCR pozwalają stwierdzić obecność materiału genetycznego bakterii Borrelia bugdorferi już od momentu zakażenia. Ta specyficzna metoda odznacza się wysoką czułością analiz, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wyników jednoznacznych i pewnych.

Materiał do badań

Materiałem do badań jest najczęściej wymaz z nosa, wymaz z nosogardzieli, plwocina, BAL, krew (EDTA)

Który test na Ch. pneumoniae jest dla mnie?

Analiza jakościowa DNA Ch. pneumoniae metodą Real-time PCR pozwala na analizę pobranego materiału pod kątem obecności bakterii. Umożliwia ona:

  • potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia bakterią Ch. pneumoniae
  • potwierdzenie wyleczenia po przebytym zakażeniu

Analiza ilościowa DNA Ch. pneumoniae metodą Real-time PCR pozwala na określenie ilości bakterii w badanym materiale pobranym od pacjenta. Analiza ilościowa umożliwia:

  • diagnostykę zakażenia Ch. pneumoniae
  • monitorowanie leczenia w czasie infekcji Ch. pneumoniae
  • modyfikację leczenia na podstawie zmian ilości bakterii w określonym przedziale czasu

Dla kogo dedykowany jest test na Ch. pneumoniae?

  • osoby z długotrwałym uporczywym kaszlem, chrypką lub dusznością
  • dzieci, z nietypowymi objawami zapalenia płuc

Test na Chlamydia pneumoniae

Zestaw do określenia płci po poronieniu

✓ Wysyłka gratis ✓ Wynik do 7 dni ✓ 100 % Pewności ✓ Zestaw do pobierania materiału – 30 zł

Cena: 110 zł brutto

Inne badania

Test HPV

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, zaleca przynajmniej raz w ciągu życia każdej kobiety wykonanie testu na obecność wirusa HPV. Rak szyjki macicy to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Według statystyk epidemiologicznych w 99,7 % przypadków raka szyjki macicy zidentyfikowano HPV.

Test na boreliozę

Borrelia burgdorferi jest to mikroaerofilna bakteria Gram-ujemna o kształcie krętka średnicy 0,3-0,5 µm i długości 20-30 µm powodująca najczęściej spośród wszystkich krętków Borrelia chorobę zakaźną boreliozę. Wektorem transmisji jest kleszcz, natomiast rezerwuarem bakterii są różne gatunki ptaków oraz ssaków. Ryzyko przeniesienia B. burgdorferi istotnie zwiększa się jeśli kleszcz przebywa na skórze dłużej niż 48 h.