badanie na boreliozę - testy na boreliozę

Badanie na boreliozę

Pewne, bezpieczne, jednoznaczne testy na boreliozę

Test na boreliozę (Borrelia burgodorferi)

Borrelia burgdorferi sensu stricto, afzelii, garinii DNA – jakościowo
Test na boreliozę

test na boreliozę, badanie na boreliozę borrelia burgdorferi

✓ Wysyłka gratis
✓ Wynik do 7 dni
✓ 100% Pewności
✓ Zestaw do pobierania materiału – 30 zł

Cena: 190 zł brutto

Diagnostyka boreliozy (Borrelia bugdorferi)

Borrelia burgdorferi jest to mikroaerofilna bakteria Gram-ujemna o kształcie krętka średnicy 0,3-0,5 µm i długości 20-30 µm powodująca najczęściej spośród wszystkich krętków Borrelia chorobę zakaźną boreliozę.

Wektorem transmisji boreliozy jest kleszcz, natomiast rezerwuarem bakterii są różne gatunki ptaków oraz ssaków. Ryzyko przeniesienia B. burgdorferi istotnie zwiększa się jeśli kleszcz przebywa na skórze dłużej niż 48 h.

W Stanach Zjednoczonych zakażenie bakterią B. burgdorferi diagnozuje się corocznie u około 15000-20000 osób. Zakażenie występuje u 10% osób ukłutych przez zakażonego krętkami kleszcza. Prawdopodobieństwo pojawienia się objawów boreliozy u tych osób wynosi od 2- 4%.

Objawy zakażenia boreliozą można podzielić na 3 stadia:

1. Wczesne stadium boreliozy – postać ograniczona

 • 7-30 dni po ukąszeniu
 • bezbolesny rumień wędrujący w postaci obręczy od miejsca ukąszenia i zanikający w środku
 • ziarniak chłonny
 • mogą wystąpić także niespecyficzne objawy takie jak: gorączka, ból głowy, bóle mięśni, bóle stawów

2. Wczesne stadium boreliozy – postać rozsiana

 • 2-3 miesiące od kontaktu z kleszczem
 • drętwienie i ból kończyn
 • porażenie nerwów twarzowych
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • zapalenie stawów
 • zapalenia mięśnia sercowego

3. Późne stadium boreliozy – postać rozsiana

 • wiele miesięcy czy nawet lat od zakażenia
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • przewlekłe zapalenie stawów
 • postępujące zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
 • zanikowe zapalenie skóry
 • zaburzenia pamięci
 • zespół depresyjny
 • zaburzenia snu, koncentracji, nastroju
 • zmiany słuchowe
 • zaburzenia wzroku
 • problemy z wymową

Na czym polega badanie?

Diagnozowanie boreliozy odbywa się rutynowo w innych placówkach za pomocą testów immunologicznych – badaniu przeciwciał (odpowiedź układu odpornościowego na zakażenie). Jednak badania te obarczone są niepewnością i fałszywie ujemnymi wynikami. W przypadku upośledzonej odporności lub krótkim upływie czasu od zakażenia patogenem (nie przekraczającym 2 tygodni) – badania immunologiczne nie wykryją patogenów.

Nasze testy na boreliozę oparte na analizie jakościowej Real –Time PCR pozwalają stwierdzić obecność materiału genetycznego bakterii Borrelia bugdorferi już od momentu zakażenia. Ta specyficzna metoda odznacza się wysoką czułością analiz, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wyników jednoznacznych i pewnych.

Materiał do badań

Materiałem do badań na obecność boreliozy jest najczęściej krew (EDTA), osocze lub kleszcz.

Który test na boreliozę jest dla mnie?

Analiza jakościowa DNA Borrelia burgdorferi metodą Real-time PCR pozwala na:

 • wykrycie zakażenia Borrelia burgdorferi 
 • potwierdzenie wyleczenia po przebytym zakażeniu

Analiza ilościowa DNA Borrelia burgdorferi  metodą Real-time PCR pozwala na:

 • wykrywanie zakażenia Borrelia burgdorferi 
 • monitorowania na bieżąco wiremii w czasie trwania leczenia
 • na podstawie ilościowych zmian wirusa kontynuację leczenia lub jego modyfikacje jeśli okaże się konieczne

Leczenie Borrelia burgdorferii

Terapia boreliozy trwa przynajmniej 21 dni i opiera się na antybiotykoterapii, która w zależności od postaci klinicznej choroby i tolerancji przez pacjenta, obejmuje przede wszystkim: doksycyklinę, amoksycylinę, cefuroksym, ceftriakson lub cefotaksym.

Choroba jest uleczalna u niemal 100% pacjentów, w nielicznych przypadkach może rozwinąć się lekooporna borelioza, ale jest to przypadek 1 na 10000.

Dla kogo dedykowany jest test na boreliozę?

 • osoby z objawami boreliozy wymienionymi wcześniej lub z objawami niespecyficznymi dla boreliozy, a nie wytłumaczalnymi w inny sposób
 • osoby po ukąszeniu przez kleszcza, które chcą potwierdzenia, że nie są zarażeni B. burgdorferi
 • kobiety w ciąży ukąszone przez kleszcza (chociaż nie udowodniono negatywnego wpływu boreliozy na płód, są przypuszczenia, że choroba może prowadzić do przedwczesnego

Inne badania

WHO zaleca przynajmniej raz w ciągu życia każdej kobiety wykonanie testu na obecność wirusa HPV. Rak szyjki macicy to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Według statystyk epidemiologicznych w 99,7 % przypadków raka szyjki macicy zidentyfikowano HPV.

Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) oraz Herpes Simplex Virus 2 (HSV2) są to otoczkowe wirusy DNA z rodziny Herpesviridae. Wirusy te wywołują opryszczkę pospolitą. Pierwszy z nich wywołuje najczęściej opryszczkę wargową, natomiast drugi wywołuje zwykle opryszczkę narządów płciowych.