RAK SUTKA I JAJNIKÓW (Gen BRCA1/BRCA2) – badanie etapowe

Rak sutka i jajników – BRCA1

Predyspozycja genetyczna do wystąpienia raka sutka i jajników - BRCA1

Badanie 8 najczęstszych mutacji genu BRCA1 w populacji polskiej.

✓ Wysyłka Gratis
✓ Wynik do 14 dni roboczych
✓ Zestaw do pobierania materiału w cenie

Cena: 390zł brutto

Rak sutka i jajników – BRCA1 + BRCA2

Predyspozycja genetyczna do wystąpienia raka sutka i jajników - BRCA1+BRCA2

Badanie 16 najczęściej występujących mutacji w genie BRCA1
Badanie 2 najczęściej występujących mutacji w genie BRCA2

✓ Wysyłka Gratis
✓ Wynik do 14 dni roboczych
✓ Zestaw do pobierania materiału w cenie

Cena: 590zł brutto

Rak piersi i jajnika należy do najczęstszych nowotworów u kobiet, stanowiąc jedną z głównych przyczyn zgonu spośród wszystkich nowotworów. Nowotwór ten rozpoznawany jest najczęściej w zaawansowanym stadium ze względu na niecharakterystyczne objawy.

Rak piersi stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera [1]. W przypadku nosicielek mutacji w genie BRCA1 obserwuje się około 56-84 % ryzyko zachorowania na raka piersi i około 36-62 % ryzyko rozwoju raka jajnika. Badania dotyczące genu BRCA2 wskazują na wzrost ryzyka raka piersi sięgający 45-85%, a raka jajnika 10-27%. Równocześnie obecność mutacji w obu genach powoduje 2–3-krotny wzrost ryzyka zachorowania na inne nowotwory [2,3,4].

Podstawą procesu transformacji nowotworowej są mutacje, których akumulacja w obrębie komórek prowadzi do niestabilności genetycznej.

Zachodzące zmiany mogą mieć charakter sporadyczny, powodując rozwój nowotworu na skutek nagromadzenia mutacji somatycznych, czyli niedziedzicznych, nabywanych w trakcie życia. Część nowotworów, w tym 15–20% raków piersi, ma charakter rodzinny. Rozwijają się w skutek sumarycznego działania podatności genetycznej oraz szkodliwych czynników środowiskowych.

Nowotwory dziedziczne występują stosunkowo rzadko, dziedziczny rak piersi stanowi 5–10%, a dziedziczny rak jajnika 10–25% wszystkich rozpoznań raka piersi i jajnika. Nowotwór dziedziczny wiąże się z nosicielstwem specyficznej wrodzonej mutacji pojedynczego genu. Wczesna identyfikacja takiej zmiany jest ważna ze względu na indywidualizację zaleceń profilaktyczno-terapeutycznych, ale i konieczność objęcia poradnictwem genetycznym pozostałych członków rodziny [5,6].

Diagnostyka genetyczna

Badanie genetyczne dotyczące dziedzicznego raka piersi i jajników zaleca się szczególnie kobietom, u których w rodzinie stwierdzono przypadki zachorowania na raka piersi / raka jajnika przed ukończeniem 50. roku życia lub u co najmniej dwóch członków rodziny. Wskazaniem do badania jest także wystąpienie w rodzinie nowotworów o innej lokalizacji.

Badanie zaleca się również kobietom zdrowym, chorym lub po przebytej chorobie nowotworowej, szczególnie jeśli mają lub miały jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach oraz planują antykoncepcję hormonalną lub Hormonalną Terapię Zastępczą.

Jednocześnie należy pamiętać, że nosicielstwo mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 nie jest jednoznaczne z wystąpieniem raka piersi lub jajnika. Badanie genetyczne wykonywane jest technikami biologii molekularnej tj. sekwencjonowanie DNA. Odczyt sekwencji genów BRCA1 i BRCA2 umożliwia wykrycie mutacji powodujących genetycznie uwarunkowaną predyspozycję do zachorowania na raka piersi i jajnika [2, 5].

Instytut Genetyki Sądowej oferuje badania obejmujące najczęstsze mutacje w genach BRCA1 i BRCA2:

1. PAKIET BRCA1:

 • 8 najczęściej występujących mutacji w genie BRCA 1

BRCA1

c.68_69delAG (185delAG)
c.181T>G (300T>G, p.C61G)
c.3700_3704delGTAAA (3819del5)
c.4035delA (4153delA)
c.5266dupC (5382insC)
c.3756_3759delGTCT (3875del4)
c.3779delT(3896delT)
c.5251C>T (5370C>T)

2. PAKIET BRCA1 + BRCA2:

 • 16 najczęściej występujących mutacji w genie BRCA1
 • 2 najczęściej występujące mutacje w genie BRCA2

BRCA1

c.68_69delAG (185delAG)
c.181T>G (300T>G, p.C61G)
c.3700_3704delGTAAA (3819del5)
c.4035delA (4153delA)
c.5266dupC (5382insC)
c.3756_3759delGTCT (3875del4)
c.3779delT(3896delT)
c.5251C>T (5370C>T)
c.66_67insC
c.190T>G p.C64G
c.3627dupA
c.3748G>T (3867G>T)
c.3817C>T (3936C>T)
c.4041_4042delAG
c.5232del7ins12
c.190T>C p.C64R

BRCA2

c.7913_7917delTTCCT p.F2638
c.9403delC

Pobranie materiału do badań

Materiał biologiczny do badań:

 • wymaz z wewnętrznej strony policzka – pobrany samodzielnie z wykorzystaniem zestawu wysłanego do twojego domu
 • krew EDTA

Technologia testu

 • Posiadamy własne, w pełni zautomatyzowane laboratorium, posiadające międzynarodowe certyfikaty i standardy jakości obejmujące ISO 9001: 2015 oraz EN/PN ISO/IEC 17025.
 • Badania wykonujemy Procedurą Badawczą PB-3: Oznaczanie sekwencji nukleotydowej fragmentów DNA metodą terminacji dideoksy z terminatorami BigDye v.3.1., przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury, renomowanych światowych producentów. Zespół badawczy kierowany jest przez doświadczonych specjalistów z dziedziny genetycznej diagnostyki medycznej (nr specjalizacji 021/2009.2/4, 021/2009.2/3).
 • Nasze Laboratorium jest zarejestrowane jako podmiot wykonujący działalność leczniczą NZOZ – numer księgi rejestrowej 000000199803 oraz jest wpisane do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych
 • Wysoka czułość i specyficzność badania (100 %)
 • Jednoznaczny, pewny wynik

Wynik testu

 • Raport z badań wydawany jest w ciągu 14 dni roboczych od momentu wpływu materiału biologicznego do laboratorium.
 • Otrzymanie wyniku:
  – odbiór osobisty
  – e-mail
  – poczta tradycyjna

Bibliografia:

[1] Krajowy Rejestr Nowotworów/Rak piersi

[2] Jacek Jassem, Maciej Krzakowski; Breast cancer, Oncol Clin Pract 2018; 14. DOI: 10.5603/OCP.2018.0027.

[3] Basta A, Bidziński M, Bieńkiewicz A et al.; Recommendation of the Polish Society of Oncological Gynecology on the diagnosis and treatment of epithelial ovarian cancer. Oncol Clin Pract 2015; 11: 233–243.

[4] Hofman-Pyka. K, Witkoś. A, Lisik T.; Late recurrence of breast cancer in a patient with BRCA1 mutation and subsequent radical treatment for colorectal and endometrial cancer; Oncol Clin Pract 2016; 12: 29–32.

[5] Anna Doraczyńska-Kowalik, Gabriela Janus-Szymańska; Genetyka i onkologia (część 2.) Podstawy medycyny personalizowanej w leczeniu raka piersi i raka jajnika. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY; 2020, tom 5, nr 5, 255–272.

[6] Sąsiadek M, Łaczmańska I, Maciejczyk A, et al.; Fundamentals of personalised medicine in genetic testing-based oncology. NOWOTWORY J Oncol. 2020; 70(4): 144–149, doi: 10.5603/njo.2020.0029.

Inne badania genetyczne

Hipercholesterolemia

Hipercholesterolemia rodzinna (HeFH) to uwarunkowana genetyczne choroba, powodująca zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. Jego nadmiar, wbudowywany w ściany naczyń krwionośnych prowadzi do powstawania miażdżycy oraz zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.

Testy dla kobiet ciężarnych i planujących ciążę

Spodziewasz się dziecka lub planujesz ciążę? Testy DNA pozwolą wykryć wirusy i bakterie, grzyby czy pierwotniaki biorące udział w infekcji układu moczowo- płciowego, jak i infekcjach ogólnoustrojowych, stanowiące zagrożenie dla ciąż. Ograniczy to ryzyko poronienia i zwiększy szansę na urodzenie zdrowego dziecka.

Testy HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, zaleca przynajmniej raz w ciągu życia każdej kobiety wykonanie testu na obecność wirusa HPV. Rak szyjki macicy to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Związek między wirusem HPV i tym nowotworem jest co najmniej 10 razy większy niż związek…

Warto Przeczytać

Co to jest wirus HPV?

Ludzkie wirusy brodawczaka (HPV) to wirusy przenoszone drogą płciową, należące do rodziny Papillomaviridae. Wykazują one tropizm (selektywny wybór tkanki) do komórek nabłonka skóry i błon śluzowych. Do zakażenia komórek nabłonka dochodzi poprzez różne urazy naskórka. Powielanie wirusów skorelowane jest z procesem różnicowania komórek nabłonka. Do tej pory poznano ponad 100 różnych typów wirusa HPV, które podzielono w kilka grup: α, β, γ, μ i v. Do grupy α należy 60 wirusów atakujących nabłonek szyjki macicy, z czego 30 prowadzi do rozwoju raka szyjki macicy.