RAK SUTKA I JAJNIKÓW (Gen BRCA1 / BRCA2)

Badanie mutacji genu BRCA1 / BRCA2 – badanie etapowe

Rak sutka i jajników – gen BRCA1

Predyspozycja genetyczna do wystąpienia raka sutka i jajników - gen BRCA1 diagnostyka, mutacja genu brca1, mutacja brca1

Badanie 8 najczęstszych mutacji genu BRCA1 w populacji polskiej.

✓ Wysyłka Gratis
✓ Wynik do 14 dni roboczych
✓ Zestaw do pobierania materiału w cenie

Cena: 390 zł brutto

Rak sutka i jajników – gen BRCA1 + BRCA2

Predyspozycja genetyczna do wystąpienia raka sutka i jajników - badanie BRCA1+BRCA2

Badanie 16 najczęściej występujących mutacji w genie BRCA1
Badanie 2 najczęściej występujących mutacji w genie BRCA2

✓ Wysyłka Gratis
✓ Wynik do 14 dni roboczych
✓ Zestaw do pobierania materiału w cenie

Cena: 590 zł brutto

Rak piersi i jajnika należy do najczęstszych nowotworów u kobiet, stanowiąc jedną z głównych przyczyn zgonu spośród wszystkich nowotworów. Nowotwór ten rozpoznawany jest najczęściej w zaawansowanym stadium ze względu na niecharakterystyczne objawy.

Rak piersi stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera [1]. W przypadku nosicielek mutacji w genie BRCA1 obserwuje się około 56-84 % ryzyko zachorowania na raka piersi i około 36-62 % ryzyko rozwoju raka jajnika. Badania dotyczące genu BRCA2 wskazują na wzrost ryzyka raka piersi sięgający 45-85%, a raka jajnika 10-27%. Równocześnie obecność mutacji w obu genach powoduje 2–3-krotny wzrost ryzyka zachorowania na inne nowotwory [2,3,4].

Podstawą procesu transformacji nowotworowej są mutacje, których akumulacja w obrębie komórek prowadzi do niestabilności genetycznej.

Zachodzące zmiany mogą mieć charakter sporadyczny, powodując rozwój nowotworu na skutek nagromadzenia mutacji somatycznych, czyli niedziedzicznych, nabywanych w trakcie życia. Część nowotworów, w tym 15–20% raków piersi, ma charakter rodzinny. Rozwijają się w skutek sumarycznego działania podatności genetycznej oraz szkodliwych czynników środowiskowych.

Nowotwory dziedziczne występują stosunkowo rzadko, dziedziczny rak piersi stanowi 5–10%, a dziedziczny rak jajnika 10–25% wszystkich rozpoznań raka piersi i jajnika. Nowotwór dziedziczny wiąże się z nosicielstwem specyficznej wrodzonej mutacji pojedynczego genu. Wczesna identyfikacja takiej zmiany jest ważna ze względu na indywidualizację zaleceń profilaktyczno-terapeutycznych, ale i konieczność objęcia poradnictwem genetycznym pozostałych członków rodziny [5,6].

Diagnostyka genetyczna raka piersi i jajników

Badanie genetyczne dotyczące dziedzicznego raka piersi i jajników zaleca się szczególnie kobietom, u których w rodzinie stwierdzono przypadki zachorowania na raka piersi / raka jajnika przed ukończeniem 50. roku życia lub u co najmniej dwóch członków rodziny. Wskazaniem do badania jest także wystąpienie w rodzinie nowotworów o innej lokalizacji.

Badanie zaleca się również kobietom zdrowym, chorym lub po przebytej chorobie nowotworowej, szczególnie jeśli mają lub miały jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach oraz planują antykoncepcję hormonalną lub Hormonalną Terapię Zastępczą.

Jednocześnie należy pamiętać, że nosicielstwo mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 nie jest jednoznaczne z wystąpieniem raka piersi lub jajnika. Badanie genetyczne wykonywane jest technikami biologii molekularnej tj. sekwencjonowanie DNA. Odczyt sekwencji genów BRCA1 i BRCA2 umożliwia wykrycie mutacji powodujących genetycznie uwarunkowaną predyspozycję do zachorowania na raka piersi i jajnika [2, 5].

Instytut Genetyki Sądowej oferuje badania obejmujące najczęstsze mutacje w genach BRCA1 i BRCA2:

1. PAKIET BRCA1:

 • 8 najczęściej występujących mutacji w genie BRCA 1

BRCA1

c.68_69delAG (185delAG)
c.181T>G (300T>G, p.C61G)
c.3700_3704delGTAAA (3819del5)
c.4035delA (4153delA)
c.5266dupC (5382insC)
c.3756_3759delGTCT (3875del4)
c.3779delT(3896delT)
c.5251C>T (5370C>T)

2. PAKIET BRCA1 + BRCA2:

 • 16 najczęściej występujących mutacji w genie BRCA1
 • 2 najczęściej występujące mutacje w genie BRCA2

BRCA1

c.68_69delAG (185delAG)
c.181T>G (300T>G, p.C61G)
c.3700_3704delGTAAA (3819del5)
c.4035delA (4153delA)
c.5266dupC (5382insC)
c.3756_3759delGTCT (3875del4)
c.3779delT(3896delT)
c.5251C>T (5370C>T)
c.66_67insC
c.190T>G p.C64G
c.3627dupA
c.3748G>T (3867G>T)
c.3817C>T (3936C>T)
c.4041_4042delAG
c.5232del7ins12
c.190T>C p.C64R

BRCA2

c.7913_7917delTTCCT p.F2638
c.9403delC

Pobranie materiału do badań

Materiał biologiczny do badań:

 • wymaz z wewnętrznej strony policzka – pobrany samodzielnie z wykorzystaniem zestawu wysłanego do twojego domu
 • krew EDTA

Technologia testu

 • Posiadamy własne, w pełni zautomatyzowane laboratorium, posiadające międzynarodowe certyfikaty i standardy jakości obejmujące ISO 9001: 2015 oraz EN/PN ISO/IEC 17025.
 • Badania wykonujemy Procedurą Badawczą PB-3: Oznaczanie sekwencji nukleotydowej fragmentów DNA metodą terminacji dideoksy z terminatorami BigDye v.3.1., przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury, renomowanych światowych producentów. Zespół badawczy kierowany jest przez doświadczonych specjalistów z dziedziny genetycznej diagnostyki medycznej (nr specjalizacji 021/2009.2/4, 021/2009.2/3).
 • Nasze Laboratorium jest zarejestrowane jako podmiot wykonujący działalność leczniczą NZOZ – numer księgi rejestrowej 000000199803 oraz jest wpisane do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych
 • Wysoka czułość i specyficzność badania (100 %)
 • Jednoznaczny, pewny wynik

Wynik testu

 • Raport z badań wydawany jest w ciągu 14 dni roboczych od momentu wpływu materiału biologicznego do laboratorium.
 • Otrzymanie wyniku:
  – odbiór osobisty
  – e-mail
  – poczta tradycyjna

Bibliografia:

[1] Krajowy Rejestr Nowotworów/Rak piersi

[2] Jacek Jassem, Maciej Krzakowski; Breast cancer, Oncol Clin Pract 2018; 14. DOI: 10.5603/OCP.2018.0027.

[3] Basta A, Bidziński M, Bieńkiewicz A et al.; Recommendation of the Polish Society of Oncological Gynecology on the diagnosis and treatment of epithelial ovarian cancer. Oncol Clin Pract 2015; 11: 233–243.

[4] Hofman-Pyka. K, Witkoś. A, Lisik T.; Late recurrence of breast cancer in a patient with BRCA1 mutation and subsequent radical treatment for colorectal and endometrial cancer; Oncol Clin Pract 2016; 12: 29–32.

[5] Anna Doraczyńska-Kowalik, Gabriela Janus-Szymańska; Genetyka i onkologia (część 2.) Podstawy medycyny personalizowanej w leczeniu raka piersi i raka jajnika. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY; 2020, tom 5, nr 5, 255–272.

[6] Sąsiadek M, Łaczmańska I, Maciejczyk A, et al.; Fundamentals of personalised medicine in genetic testing-based oncology. NOWOTWORY J Oncol. 2020; 70(4): 144–149, doi: 10.5603/njo.2020.0029.

Inne badania genetyczne

To uwarunkowana genetyczne choroba, powodująca zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. Jego nadmiar prowadzi do powstawania miażdżycy oraz zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.

Testy DNA pozwolą wykryć wirusy i bakterie, grzyby czy pierwotniaki biorące udział w infekcji układu moczowo- płciowego, jak i infekcjach ogólnoustrojowych, stanowiące zagrożenie dla ciąż.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca przynajmniej raz w ciągu życia każdej kobiety wykonanie testu na obecność wirusa HPV. Rak szyjki macicy to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet.

Warto Przeczytać

Ludzkie wirusy brodawczaka to wirusy przenoszone drogą płciową, należące do rodziny Papillomaviridae. Wykazują one tropizm (selektywny wybór tkanki) do komórek nabłonka skóry i błon śluzowych. Do zakażenia komórek nabłonka dochodzi poprzez różne urazy naskórka. Powielanie wirusów skorelowane jest z procesem różnicowania komórek nabłonka.