Wirus epsteina-barr

Diagnostyka EBV

Badanie – test EBV (wirus Epsteina-Barr)

Wirus EBV jest otoczkowym, kulistym wirusem dsDNA. Nosi też nazwę ludzkiego herpeswirusa 4 (HHV-4), podobnie jak CMV oraz HSV należy do rodzaju herpes. Szacuje się, że jest to najbardziej rozpowszechniony wirus w populacji ludzkiej.

Wirus atakuje limfocyty B, w których rozpoczyna ukrytą formę zakażenia, które trwa do końca życia.

Bazując na serologii, około 95% dorosłych osób na świecie zostało zainfekowanych i pozostaje nosicielami. W krajach rozwijających się niemal cała populacja zostaje zainfekowana już w okresie niemowlęcym. W krajach rozwiniętych do zakażenia zwykle dochodzi znacznie później: około 50-70% nastolatków i młodych dorosłych jest EBV seropozytywnych.

W okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie choroba najczęściej przebiega bezobjawowo lub z objawami łagodnymi przypominającymi przeziębienie. U dorosłych oraz w okresie dojrzewania pierwotne zakażenie wirusem EBV może wywołać mononukleozę zakaźną.

Mononukleoza zakaźna charakteryzuje się następującymi objawami:

 • gorączka
 • ból gardła
 • powiększone węzły chłonne
 • rzadziej powiększona śledziona lub wątroba
 • w pojedynczych przypadkach: problemy z układem krążenia bądź z centralnym układem nerwowym

Nie wykazano do tej pory związku pomiędzy aktywnym zakażeniem EBV a problemami podczas ciąży, takimi jak: poronienia czy wady genetyczne u dziecka.

Do zakażenia dochodzi w przypadku kontaktu ze śliną zarażonej osoby. W normalnych warunkach nie dochodzi do przenoszenia wirusa drogą kropelkową lub poprzez krew. Czas od zakażenia do pojawienia się objawów choroby wynosi od 4 do 6 tygodni. Wirus EBV mogą przenosić osoby nie tylko aktywnie chorujące na zakażenie EBV, ale także osoby zdrowe, u których występuje uśpiona forma wirusa, dlatego też forma prewencji przed zakażeniem nie istnieje.

Wirus Epsteina-Barr jest także powiązany z występowaniem chłoniaka Burkitta wywodzącego się z limfocytów B. Endemiczny typ chłoniaka (powiązany z EBV) występuje głównie w Afryce, najczęściej rozwija się w żuchwie, ale może dotyczyć także innych narządów. Dokładny mechanizm patogenezy nie jest znany.

Obecnie uważa się, że zakażenie ma wpływ na występowanie innych chorób takich jak: ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina), chłoniaki związane z limfocytami T, a także choroba limfoproliferacyjna u osób z immunosupresją.

Szczególnie niebezpieczne jest zakażenie wirusem EBV dla osób po przeszczepach, u których może się ono rozwinąć w chorobę zagrażającą życiu pacjenta, dlatego zaleca się monitorowanie pacjentów w kierunku wirusa EBV zarówno przed jak i po transplantacji.

Diagnostyka molekularna wirusa EBV opiera się na analizie materiału genetycznego (DNA) wirusa za pomocą czułej i specyficznej metody Real-time PCR.

Na czym polega badanie EBV?

Diagnostyka jakościowa EBV-DNA metodą Real-time PCR umożliwia detekcję DNA wirusa EBV w badanym materiale. Umożliwia ona:

 • detekcję DNA wirusa w badanym materiale i na tej podstawie potwierdzenie bądź wykluczenie aktywnej formy choroby wywołanej przez EBV
 • monitorowanie obecności zakażenia u pacjentów po przeszczepach

Diagnostyka ilościowa EBV-DNA metodą Real-time PCR umożliwia dokładne określenie ilości kopii wirusa w badanym materiale. Może służyć do:

 • diagnostyki aktywnego zakażenia wirusem EBV
 • monitorowania leczenia u pacjentów, którzy takiego leczenia wymagają, na podstawie zmian ilości kopii wirusa w określonych przedziałach czasu
 • modyfikację terapii (jeśli poprzednia jest nieskuteczna) lub przerwanie leczenia (jeśli nie jest już konieczne)

Materiał do badań

Materiałem do badania jest osocze lub surowica krwi.

Kto może poddać się badaniu na obecność EBV?

 • pacjenci w stanie immunosupresji
 • pacjenci przed lub po przeszczepie narządów
 • dawcy narządów do przeszczepu

Test EBV (Ebsteina-Barr) – badanie jakościowe

Zestaw do określenia płci po poronieniu

✓ Wysyłka gratis ✓ Wynik do 7 dni ✓ 100 % Pewności ✓ Zestaw do pobierania materiału – 30 zł

Cena: 190 zł brutto

Test EBV (Ebsteina-Barr) – badanie ilościowe

Zestaw do określenia płci po poronieniu

✓ Wysyłka gratis ✓ Wynik do 7 dni ✓ 100 % Pewności ✓ Zestaw do pobierania materiału – 30 zł

Cena: 260 zł brutto

Inne badania

Test HPV

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, zaleca przynajmniej raz w ciągu życia każdej kobiety wykonanie testu na obecność wirusa HPV. Rak szyjki macicy to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Według statystyk epidemiologicznych w 99,7 % przypadków raka szyjki macicy zidentyfikowano HPV.

Test na boreliozę

Borrelia burgdorferi jest to mikroaerofilna bakteria Gram-ujemna o kształcie krętka średnicy 0,3-0,5 µm i długości 20-30 µm powodująca najczęściej spośród wszystkich krętków Borrelia chorobę zakaźną boreliozę. Wektorem transmisji jest kleszcz, natomiast rezerwuarem bakterii są różne gatunki ptaków oraz ssaków. Ryzyko przeniesienia B. burgdorferi istotnie zwiększa się jeśli kleszcz przebywa na skórze dłużej niż 48 h.