Test Trichomonas vaginalis – rzęsistek pochwowy

Diagnostyka Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis (po polsku: rzęsistek pochwowy) jest to jednokomórkowy pierwotniak z grupy wiciowców, który jest pasożytem bytującym w drogach moczowo-płciowych.

Rzęsistek pochwowy wywołuje chorobę rzęsistkowicę. Rzęsistkowica jest uważana za najczęstszą uleczalną chorobę przenoszoną droga płciową. Około 180 milionów przypadków jest notowanych każdego roku na świecie. Liczba zarażonych może być nawet większa, gdyż według Centrum Kontroli Chorób i Prewencji najpowszechniej stosowany test diagnostyczny charakteryzuje się czułością na poziomie 60-70%. Rzęsistkowica atakuje zarówno mężczyzn jak i kobiety, chociaż kobiety chorują częściej.

Symptomy choroby występują zaledwie u 30% zarażonych osób. Objawy rzęsistkowicy mogą pojawiać się i znikać. Objawy pojawiają się zwykle od 5 do 28 dnia po zarażeniu, ale nie jest to regułą, występują tylko w okolicach układu moczowo-płciowego. Objawy rzęsistkowicy (jeśli się pojawią) mogą się bardzo różnić: od łagodnego swędzenia do poważnego zapalenia. Do najczęstszych należą: swędzenie, podrażnienie, pieczenie podczas oddawania moczu, u kobiet dodatkowo może pojawić się zaczerwienienie, wydzielina – przezroczysta, lub o białym, żółtawym, zielonawym kolorze.

Bez leczenia infekcja może trwać miesiące, nawet lata. Przewlekła nieleczona rzęsistkowica może powodować niepłodność oraz być przyczyną powikłań ciążowych. Bez leczenia po ustąpieniu objawów zarażone osoby pozostają nosicielami T. vaginalis.

Ponadto rzęsistki mogą się dostać do organizmu dziecka w okresie okołoporodowym, a zakażenie rozwija się u około 5% dzieci zakażonych matek.

Trichomonas vaginalis przenosi się poprzez

  • kontakt seksualny
  • rzadziej przez używanie wspólnego ręcznika, przyborów toaletowych.

Na czym polega badanie?

Diagnostyka molekularna Trichomonas vaginalis metodą Real time PCR opiera się na analizie materiału pobranego od pacjenta pod kątem materiału genetycznego (DNA) pierwotniaka.

Jako materiał do badań najczęściej wykorzystuje się wymazy z pochwy (u kobiet) lub z cewki moczowej (u mężczyzn).

Analiza jakościowa metodą Real-time PCR opiera się na ocenie obecności drobnoustroju w materiale pobranym od pacjenta. Analiza jakościowa może służyć do:

  • potwierdzenia bądź wykluczenia zakażenia T.vaginalis

Analiza ilościowa T. vaginalis metodą Real-time PCR opiera się na dokładnej ocenie ilości pierwotniaka w badanym materiale. Analiza taka może służyć do:

  • diagnostyki zakażenia Trichomonas vaginalis
  • monitorowania zakażenia Trichomonas vaginalis
  • monitorowanie leczenia infekcji wywołanej Trichomonas vaginalis oraz w razie potrzeby jego przerwanie lub modyfikację

Leczenie rzęsistka pochwowego

Leczenie T. vaginalis należy prowadzić u obu partnerów seksualnych jednocześnie.

Najczęściej stosuje się metronidazol, gdyż pierwotniak charakteryzuje się wysoka wrażliwością a ten właśnie lek (95% wyleczeń).

Metronidazol stosuje się w jednej dawce 2 g jednorazowo lub 400-500 mg 2 razy na dobę przez 5-7 dni. Leczenie dawką jednorazową jest lepiej tolerowane przez chorych i tańsze.

Istnieją względne przeciwwskazania do stosowania metronidazolu w I trymestrze ciąży, a bezpieczeństwo jego przyjmowania przez kobiety ciężarne nie zostało udowodnione. U pacjentek, u których objawy choroby występują we wczesnym okresie ciąży, można zastosować leczenie preparatami podawanymi miejscowo, jednak w celu całkowitej eradykacji drobnoustroju należy przeprowadzić leczenie ogólnoustrojowe.

Materiał do badań

Jako materiał do badań najczęściej wykorzystuje się wymazy z pochwy (u kobiet) lub z cewki moczowej (u mężczyzn).

Kto może poddać się badaniu na obecność rzęsistka pochwowego?

  • kobiety w ciąży (obecność Trichomonas vaginalis może niekorzystnie wpływać na rozwój płodu)
  • osoby, które posiadały (posiadają) wiele partnerów seksualnych
  • osoby z objawami zakażenia Trichomonas vaginalis
  • partnerzy seksualni osób zakażonych Trichomonas vaginalis

Test Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) – badanie jakościowe

Test Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) – badanie jakościowe - rzęsistkowica

✓ Wysyłka gratis ✓ Wynik do 7 dni ✓ 100 % Pewności ✓ Zestaw do pobierania materiału – 30 zł

Cena: 180 zł brutto

Inne badania

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, zaleca przynajmniej raz w ciągu życia każdej kobiety wykonanie testu na obecność wirusa HPV. Rak szyjki macicy to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Według statystyk epidemiologicznych w 99,7 % przypadków raka szyjki macicy zidentyfikowano HPV.

Borrelia burgdorferi jest to mikroaerofilna bakteria Gram-ujemna o kształcie krętka średnicy 0,3-0,5 µm i długości 20-30 µm powodująca najczęściej spośród wszystkich krętków Borrelia chorobę zakaźną boreliozę. Wektorem transmisji jest kleszcz, natomiast rezerwuarem bakterii są różne gatunki ptaków oraz ssaków.