ZADZWOŃ I ZAPYTAJ :  

Badania DNA
 
Testy pokrewieństwa
Badanie na ustalenie pokrewieństwa
Pewne testy pozwalające sprawdzić pokrewieństwo pomiędzy członkami rodziny

BADANIE POKREWIEŃSTWA – TESTY NA POKREWIEŃSTWO


Na czym polega badanie na pokrewieństwo?

Rozwój biologii i genetyki pozwolił nie tylko na ustalanie spornego ojcostwa z analiz DNA ale również na szeroki zakres badań pokrewieństwa. Obecnie dzięki rozwojowi nauki jesteśmy w stanie stwierdzić czy dwaj mężczyźni mogą być braćmi, czy dwie siostry mają tego samego ojca lub matkę lub przeanalizować dalsze pokrewieństwo. Jest to możliwe dzięki znajomości zasad dziedziczenia oraz rozszerzeniu analiz genetycznych z podstawowego zakresu autosomalnych loci STR o mitochondrialne DNA i loci chromosomu Y i X.

Nasze laboratorium oferuje całą gamę badań genetycznych pozwalających określić pokrewieństwo pomiędzy wybranymi członkami rodziny.

Pokrewieństwo w linii męskiej oznaczamy na podstawie analizy markerów STR chromosomu Y, które dziedziczą się z ojca na syna.
Pokrewieństwo w linii żeńskiej oznaczamy na podstawie analizy markerów mitochondrialnego DNA, które dziedziczą się z matki na córkę.
Pokrewieństwo pomiędzy matką i synem lub córką możemy oznaczyć również na podstawie badań genetycznych markerów mitochondrialnego DNA, które dziedziczą się z matki na potomstwo zarówno żeńskie, jak i męskie.


Kiedy warto przeprowadzić test na pokrewieństwo?

Testy DNA na pokrewieństwo warto przeprowadzić wtedy, gdy istnieją podejrzenia dotyczące biologicznego pokrewieństwa pomiędzy wybranymi członkami rodziny. Pozwalają rozwikłać wątpliwości dotyczącego tego czy z bratem lub siostrą jesteśmy rodzeństwem czy też czy mój to jest mój wnuk lub wnuczka.

W naszym laboratorium jest możliwość wykonania badań dla celów prywatnych i dla celów sądowych.
Różnica polega na tym, że wybierając badania dla celów prywatnych należy się liczyć z tym, że wynik badania jest tylko i wyłącznie dla własnej wiedzy. W przypadku testu dla celów sądowych, opinia z badań ma moc dowodową w organach sądowych i może posłużyć jako dokument prawny (między innymi w sprawach spadkowych).


Czy testy na pokrewieństwo dają pewny wynik?

Analizę pokrewieństwa wykonujemy na 23 markerach genetycznych (Test Y-STR) lub w przypadku badania mt-dna analizując regiony HV1 i HV2.

Nasze analizy pozwalają w 100% wykluczyć pokrewieństwo pomiędzy osobami oraz potwierdzić pokrewieństwo z prawdopodobieństwem wyższym niż 99,999999% ( tzn. graniczącym z pewnością).

Opinia z badań pokrewieństwa, którą otrzymują nasi klienci w formie pisemnej, formułowana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi biegłych sądowych z dziedziny badań DNA.


Który test na pokrewieństwo wybrać?

Wykonujemy szereg testów pozwalających ustalić stopień pokrewieństwa pomiędzy różnymi członkami rodziny. Sprawdź, który test jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Test Y – STR

Pozwalający sprawdzić czy dwaj mężczyźni są braćmi, mającymi wspólnego ojca.

Test ten pozwala sprawdzić założenie, czy dwaj bracia są rzeczywiście braćmi, czyli czy mają tego samego biologicznego ojca. W badaniu nie muszą brać udziału ojciec i matka braci. Badamy genetyczne markery chromosomu Y, które mogą być przekazywane z ojca na potomków płci męskiej. Chromosom ten jest taki sam u obu braci.


Test Y - STR

Pozwalający sprawdzić pokrewieństwo pomiędzy męskimi członkami rodziny. Ten test na pokrewieństwo opiera się na takich samych założeniach jak test Y - STR badający relacje brat - brat. Badamy genetyczne markery chromosomu Y dziedziczone zawsze z ojca na syna w rodzinie. Możemy zatem sprawdzić pokrewieństwo pomiędzy wszystkimi męskimi członkami rodziny np. dziadek-wnuk, kuzyn - kuzyn, stryj - bratanek, pradziadek - prawnuk. Możemy nawet sprawdzić dalekie relacje pomiędzy kuzynami, mającymi wspólnego męskiego przodka, bez badania próbki najbliższego męskiego przodka badanych osób.


Test mt - DNA

Pozwalający sprawdzić czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólną matkę. Test ten pozwala sprawdzić czy dwie kobiety są siostrami, czy maja tą samą biologiczną matkę. W badaniu nie muszą brać udziału ani ojciec ani matka sióstr. Badamy genetyczne markery zlokalizowane w mitochondrialnym DNA, które mogą być przekazywane wyłącznie z matki na potomstwo zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej. Mitochondrialny DNA jest taki sam u obu sióstr.


Test X - STR

Pozwalający sprawdzić czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólnego ojca. Test ten pozwala sprawdzić czy dwie kobiety są siostrami, czy mają tego samego biologicznego ojca. W badaniu nie muszą brać udziału ojciec i matka sióstr. Badamy genetyczne markery chromosomu X, które mogą być przekazywane z ojca wyłącznie na potomstwo płci żeńskiej. Odojcowski chromosom X jest taki sam u obu sióstr. Jako jedyni w Polsce oferujemy taki test.


Test mt - DNA

Pozwalający sprawdzić pokrewieństwo pomiędzy potomstwem danej kobiety. Mitochondrialny DNA (mt - DNA) przekazywany jest tylko przez kobietę (matkę) na jej potomstwo, zatem wszyscy spokrewnieni w prostej linii żeńskiej mają taki sam mt - DNA . W teście tym nie musi uczestniczyć matka, która jest najbliższym żeńskim przodkiem danej linii. Pozwala to na zbadanie pokrewieństwa po kądzieli (od strony matki) u np. babcia - wnuczka, babcia - wnuczek, siostra - siostra, siostra - brat, kuzynka - kuzynka, kuzyn - kuzynka itp.


Jak pobrać materiał do badań DNA na pokrewieństwo.

Rutynowo materiałem do testów DNA na pokrewieństwo jest wymaz z wewnętrznej strony policzków. Procedura ta jest całkowicie bezpieczna i bezbolesna. Wymaz można pobrać samodzielnie, za pomocą pakietu wraz z instrukcją, który jest wysyłany do każdego zamówionego testu.


W jaki sposób wysyłamy zestawy do pobierania materiału do badań na pokrewieństwo.

Zestaw do pobrania materiału do badań wysyłamy w kopercie, na której nie umieszczamy oficjalnych pieczątek, tylko nadawcą jest osoba prywatna. Pozwala to zachować szczególną poufność.

Jeżeli istnieje taka potrzeba, możemy wysłać taki pakiet jak również opinię z przeprowadzonych badań za pomocą usługi „poste restante”. Oznacza to, że przesyłkę można odebrać w dowolnie wybranej placówce pocztowej na terenie całego kraju. Gwarantuje to, że taki list nie trafi do nie powołanych rąk.


Dlaczego warto zaufać naszemu laboratorium.

  • Posiadamy własne, w pełni zautomatyzowane laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą europejską PN/EN ISO/IEC 17025. Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższej jakości prowadzonych badań genetycznych oraz wprowadzenia międzynarodowych standardów w zakresie ustalania ojcostwa i pokrewieństwa. Posiadamy akredytację na badania w dziedzinie nauk sądowych obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań. To niezwykle ważne ponieważ Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. narzuciła aby laboratoria wykonujące badania DNA na potrzeby organów procesowych były od dnia 30 listopada 2013 r. akredytowane na zgodność z normą ISO/EIC 17025. Zobacz zdjęcia naszego laboratorium
  • Nasi eksperci posiadają 20 letnie doświadczenie w zakresie badań biologicznych. Jako Instytut staramy się z roku na rok poszerzać kompetencje i wiedzę. Nasza wkład w rozwój nauki jest doceniany przez zewnętrzne podmioty. W 2017 roku zostaliśmy wyróżnieni Polską Nagrodą Innowacyjności podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Zaszczytną nagrodę otrzymaliśmy za prowadzenie badań nad przełomową technologią wykrywania dopalaczy: „Opracowanie innowacyjnego testu Next Generation Drug Clear Test (NGDS Test)”. Sprawdź inne nasze nagrody i certyfikaty
  • W standardzie badania na pokrewieństwo wykonujemy już od 14 dni roboczych. Istnieje możliwość przyspieszenia badań i wydania opinii. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Każda próbka jest dwukrotnie analizowana. Dzięki czemu otrzymuję się gwarancję, że wynik badania będzie wiarygodny i pewny.
  • Wykonujemy badania przeprowadzone z wykorzystaniem systemów STR (SGM, NGM Select, SGM Plus, PowerPlex Fusion)

Który test na pokrewieństwo wybrać i jaki jest koszt badania?

Wybór rodzaju testu DNA na pokrewieństwo będzie zależeć od tego, w jakim celu mają być wykorzystane wyniki badań DNA:


Test pokrewieństwa Y-STR Anonimowy (Badanie sprawdzające czy dwaj mężczyźni są braćmi, mającymi wspólnego ojca)
Test pokrewieństwa Y-STR Anonimowy Jeśli wyniki badań DNA na pokrewieństwo mają być użyteczne tylko dla osobistej wiedzy wystarczy wybrać ten test, który dostępny jest w formie wysyłkowej. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Wysyłka Gratis  ✓ Wynik do 14 dni roboczych  ✓ Analiza 23 Markerów  ✓ 100 % Pewności  ✓ Dyskretna przesyłka  ✓ Zestaw do pobierania materiału 69 zł

Cena: 831 zł brutto 1250 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa Y-STR dla celów Sądowych (Badanie sprawdzające czy dwaj mężczyźni są braćmi, mającymi wspólnego ojca)
Test pokrewieństwa Y-STR dla celów Sądowych Jeśli wyniki badań DNA mają posłużyć jako dokument prawny (np. sprawy spadkowe) powinien być wybrany ten test. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Protokolarny pobór materiału na terenie całego kraju ✓ Analiza 23 Markerów  ✓ 100 % Pewności  ✓ Wynik do 14 dni roboczych  ✓ Poufność 

Cena: 1980 zł brutto 2040 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa Y-STR Anonimowy (Badanie sprawdzające pokrewieństwa pomiędzy męskimi członkami rodziny)
Test pokrewieństwa Y-STR Anonimowy Jeśli wyniki badań DNA na pokrewieństwo mają być użyteczne tylko dla osobistej wiedzy wystarczy wybrać ten test, który dostępny jest w formie wysyłkowej. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Wysyłka Gratis  ✓ Wynik do 14 dni roboczych  ✓ Analiza 23 Markerów  ✓ 100 % Pewności  ✓ Dyskretna przesyłka  ✓ Zestaw do pobierania materiału 69 zł

Cena: 831 zł brutto 1250 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa Y-STR dla celów Sądowych (Badanie sprawdzające pokrewieństwa pomiędzy męskimi członkami rodziny)
Test pokrewieństwa Y-STR dla celów Sądowych Jeśli wyniki badań DNA mają posłużyć jako dokument prawny (np. sprawy spadkowe) powinien być wybrany ten test. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Protokolarny pobór materiału na terenie całego kraju ✓ Analiza 23 Markerów  ✓ 100 % Pewności  ✓ Wynik do 14 dni roboczych  ✓ Poufność 

Cena: 1780 zł brutto 1980 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa mt-DNA Anonimowy (Badanie sprawdzające czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólną matkę)
Test pokrewieństwa mt-DNA Anonimowy Jeśli wyniki badań DNA na pokrewieństwo mają być użyteczne tylko dla osobistej wiedzy wystarczy wybrać ten test, który dostępny jest w formie wysyłkowej. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Wysyłka Gratis  ✓ Analiza mt-DNA w regionach HV1 I HV2  ✓ 100 % Pewności ✓ Wynik do 21 dni roboczych ✓ Dyskretna przesyłka ✓ Zestaw do pobierania materiału 69 zł

Cena: 1721 zł brutto 1890 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa mt-DNA dla celów Sądowych (Badanie sprawdzające czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólną matkę)
Test pokrewieństwa mt-DNA dla celów Sądowych Jeśli wyniki badań DNA mają posłużyć jako dokument prawny (np. sprawy spadkowe) powinien być wybrany ten test. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Protokolarny pobór materiału na terenie całego kraju ✓ Analiza mt-DNA w regionach HV1 I HV2 ✓ 100 % Pewności ✓ Wynik do 21 dni roboczych ✓ Poufność

Cena: 1990 zł brutto 2490 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa mt-DNA Anonimowy (Badanie pozwalające sprawdzić pokrewieństwo pomiędzy potomstwem danej kobiety, np. babcia - wnuczka, babcia - wnuczek, siostra - siostra, siostra - brat, kuzynka - kuzynka, kuzyn - kuzynka itp.)
Test pokrewieństwa mt-DNA Anonimowy Jeśli wyniki badań DNA na pokrewieństwo mają być użyteczne tylko dla osobistej wiedzy wystarczy wybrać ten test, który dostępny jest w formie wysyłkowej. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Wysyłka Gratis  ✓ Analiza mt-DNA w regionach HV1 I HV2  ✓ 100 % Pewności ✓ Wynik do 21 dni roboczych ✓ Dyskretna przesyłka ✓ Zestaw do pobierania materiału 69 zł

Cena: 1721 zł brutto 1890 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa mt-DNA dla celów Sądowych (Badanie pozwalające sprawdzić pokrewieństwo pomiędzy potomstwem danej kobiety, np. babcia - wnuczka, babcia - wnuczek, siostra - siostra, siostra - brat, kuzynka - kuzynka, kuzyn - kuzynka itp.)
Test pokrewieństwa mt-DNA dla celów Sądowych Jeśli wyniki badań DNA mają posłużyć jako dokument prawny (np. sprawy spadkowe) powinien być wybrany ten test. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Protokolarny pobór materiału na terenie całego kraju ✓ Analiza mt-DNA w regionach HV1 I HV2 ✓ 100 % Pewności ✓ Wynik do 21 dni roboczych ✓ Poufność

Cena: 1790 zł brutto 2490 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa X - STR Anonimowy (Badanie sprawdzające czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólnego ojca)
Test pokrewieństwa X - STR Anonimowy Jeśli wyniki badań DNA na pokrewieństwo mają być użyteczne tylko dla osobistej wiedzy wystarczy wybrać ten test, który dostępny jest w formie wysyłkowej. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Wysyłka Gratis ✓ Wynik do 14 dni roboczych ✓ Analiza 12 Markerów ✓ 100 % Pewności ✓ Dyskretna przesyłka ✓ Zestaw do pobierania materiału 69 zł

Cena: 1821 zł brutto 2050 zł
ZAMÓW TERAZ »


Test pokrewieństwa X - STR dla celów Sądowych (Badanie sprawdzające czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólnego ojca)
Test pokrewieństwa X - STR dla celów Sądowych Jeśli wyniki badań DNA mają posłużyć jako dokument prawny (np. sprawy spadkowe) powinien być wybrany ten test. Materiałem do badań jest wymaz z wewnętrznej strony policzka od 2 osób.

✓ Wysyłka Gratis ✓ Wynik do 14 dni roboczych ✓ Analiza 12 Markerów ✓ 100 % Pewności ✓ Dyskretna przesyłka

Cena: 2080 zł brutto 2490 zł
ZAMÓW TERAZ »

Każda dodatkowa osoba biorąca udział w badaniu Y-STR 700 zł oraz X-STR 900 zł brutto.
Każda dodatkowa osoba biorąca udział w badaniu mt-DNA 850 zł brutto


Warto przeczytać:

Chromosom Y, jak jest dziedziczony w linii męskiej? Sprawdź.

Badanie chromosomu Y sprawdza się, gdy chcemy potwierdzić lub zaprzeczyć pokrewieństwo pomiędzy męskimi członkami rodziny. Możemy nawet sprawdzić dalekie relacje pomiędzy kuzynami... Czytaj więcej...

Które laboratorium wybrać do testów DNA na pokrewieństwo.

Każdy zdaje sobie sprawę, że badanie na ustalenie ojcostwa jest bardzo poważną i delikatną sprawą. Od wyniku przeprowadzonych badań może zależeć sporo rodzinnych kwestii. Czytaj więcej...

Zobacz, jak odczytywać wynik badania DNA na pokrewieństwo.

Wynik testu DNA na pokrewieństwo zawiera informację o tym, czy osoby od których został pobrany materiał biologiczny są ze sobą spokrewnione. Wynik uzyskuje się poprzez analizę porównawczą uzyskanych profili genetycznych... Czytaj więcej...

Serwis Genetico jest serwisem internetowym Instytutu Genetyki Sądowej. Wszystkie analizy wykonuje laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1493.
ZAKRES AKREDYTACJI »


IGS Akredytacja